Posted in Հայոց լեզու 8

Առաջադրանքներ


1. Գտի՛ր հոդերը, որոշի՛ր տեսակները:
Մենք՝ հոգեբաններս, սխալվել չենք կաող:դիմորոշ հոդ
Աշխարհս շատ է փոխվել:ցուցական հոդ
Սրտներս նեղվում է։ստացական հոդ
Նրա բերած լուրն ինձ շատ հուզեց::որոշիչ հոդ

2. Կետադրի՛ր և ուղղի՛ր սխալները:
Ես՝ զինվորս, միշտ պատրաստ եմ: դիմորոշ հոդ
Մենք՝ հայերս  մեծ պատմություն ունենք:դիմորոշ հոդ
Իմ գիրքս նվիրեցի նրան:ստացական հոդ

3. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայից կազմված դերբայներով (ապրելիս, ապրող, ապրած, ապրել):
Նրա ապրել էի երկար ու ձիգ տարիների մասին ընդամենը մի երկու նախադասություն կարելի է պատմել:Գետափին՝ զով ծառերի ստվերում ապրելիս հիշում էր իր անապատը, խանձված ավազը:Կարտոֆիլի արտում ապրող բզեզն արագ բազմանում է ու շարժվում առաջ՝  նոր տարածություններ գրավելու:Ուզում էր քաղաքից դուրս ու մենակ՝ապրել հեռու մի դաշտում:
4. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայի դիմավոր ձևերով:Քանի՛ տարի ապրում ես մեր երկրում ու չգիտե՞ս մեր օրենքները:
Եթե մի երկու ամիս էլ ապրենք այս  խոնավ ու անարև երկրում, բոլորովին կմոռանա՞ք մեր գյուղը:
Մի քանի օր այստեղ ապրի ու կտեսնի, թե ի՞նչ դժվար է օրվա հոգսը հոգալը:Այստեղ ապրելու ուրիշ ելք չունեմ:

5. Տրված բայերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝դիմավոր բայերի և դերբայների:
Փակել է, մտնել, փակած, մտար, փակում եմ, մտնում է, փակեցիր, մտած, փակեցիր, մտնեիր, փակելիս, մտնելիս, կփակենք, մտի՛ր, պիտի փակեք, մտել էինք, փակել էիր, պիտի մտնի: