Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Տնային հեռավար վարժություններ

    x+4=8

·         x+16=20

·         x-15=30

·         x-½=0

·         2x+480=500

·         3x+x+4x+6x-4x= 80

·         25-14x+16x=40-x

·         5x=0

·         15x=30

·         25x-15x-48=12

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

25x-15x-48=12

25x-15x=12+48

25x-15x=12+48

10x=60

x=60:10

x=6

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

Տեսակապի ժամանակ.

  • հարցերի քննարկում
  • ստուգում ենք Պ. 2-առաջադրանքները
  • քննարկում ենք այս շաբաթվա անելիքները
  • ստուգում ենք բլոգները
  • քննարկում ենք ընտանեկան նախագիծը:

Այս շաբաթվա անելիքդ:

Առաջադրանքներ:

  1. Ճի՞շտ է, որ  -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0

-3+3=0 այո

բ) x-3=0

-3-3=-6 ոչ

գ) x+0=-3

-3 + 0=-3 այո

դ) -x-3=0

-(-3)-3=0 այո

  1. Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

x=0:-55

x=-55

դ)1/2x-½=0

1/2x=1/2

x=1

ե)100x-200=0

100x=200

x=200:100=2

զ)901x-9010=0

901x=9010

x=9010:901=10

  1. Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

50x=50

x=1

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x=8x+97

10x-x-8x=97-89

x=8

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

2x+10+3x-12=4x

2x+3x-4x=-10+12

x=2

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

7x-3x=-2-10

4x=-12

x=-12:4=-3

բ) 5x − 8 − (3x – 8)= 0;

5x-3x=8-8

2x=0

x=0:2=0

x=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

3x-1-2x-5+x=0

3x-2x+x=1+5

2x=6

x=3

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0

1,52+2,8x-1,52+5,2x=0

2,8x+5,2x=1,52-1,52

8x=0

x=0

5. Լուծիր:

Կարևոր /Այս առաջադրանքների համար հանրահաշիվ բաժնում  առանձին գրություն բացիր, վերնագիրը գրիր՝ Խնդիրներ, հղումը ուղարկիր ինձ:  

ա/ Գտնել արտահայտության արժեքը. 

3. 38/15 x 9/13-  27.7/15 x 9/13

9/13(3. 38/15 –   27.7/15)=1,122

9/13(3,38/15-27,7/15)=9/13 x (24.32/5)=3/13 x(-24,32/5)=72,96/65=1,122

բ)Լուծիր խնդիրը:

 Մի թվի 30%-ը մյուս թվի 15%-ից մեծ է 18-ով:    Որքանո՞վ է առաջին թվի կրկնապատիկը մեծ երկրորդ թվից:

Պարապմունք 2:  Ապրիլի 6-12

Թեմա՝ Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ:

Տեսական մասը:

Մեկ x անհայտով գծային հավասարում անվանում են այն հավասարումները, որոնց ձախ և աջ մասերը x փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի բազմանդամներ են կամ թվեր։

 Ձախ և աջ մասերում գտնվող բազմանդամների անդամներն անվանում են հավասարման անդամներ։

Բերենք օրինակներ՝

2x+4=15

3x-4=18

9x-2=21

x+2=3x-4

Հավասարման մեջ թույլատրվում է կատարել.

1.Եթե հավասարման երկու մասը բազմապատկենք զրոյից տարբեր միևնույն թվով (կամ բաժանենք զրոյից տարբեր միևնույն թվի վրա), ապա կստանանք հավասարում, որը համարժեք է սկզբնական հավասարմանը:

2.Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք հավասարման մի մասից մյուս մասը, ապա կստանանք սկզբնականին համարժեք հավասարում։

3.Եթե հավասարման ձախ կամ աջ մասում կատարենք նման անդամների միացում, ապա կստանանք նրան համարժեք հավասարում։

Օգտվելով վերը նշված երեք կետերից փորձենք լուծել գծային հավասարումը:

Օրինակ՝

1)2x-4=6

Լուծելու համար հարմար եղանակ է, երբ փոփոխականներն հավաքում ենք հավասարման ձախ մասում, իսկ հայտնի թվերը՝  աջ մասում:

2x=6+4  /4-ը բերեցի հավասարման աջ մաս, փոխելով նշանը/

2x=10

Հավասարման երկու կողմը բաժանեմ 2-ի, կստանան