Posted in քիմիա 8

Ատոմային տեսությունը նկարագրում է ատոմների բնույթը, նյութի կառուցվածքային բլոկները:

 • ուսումնասիրել տեսության ստեղծման պատմությունը

Ատոմային տեսությունը ատոմների եւ նյութի բնույթի գիտական ​​նկարագրությունը է: Այն համատեղում է ֆիզիկայի, քիմիայի եւ մաթեմատիկայի տարրերը: Ժամանակակից տեսության համաձայն, նյութը կազմված է փոքր մասնիկներից, որոնք կոչվում են ատոմներ, որոնք, իր հերթին, կազմված են ենթատոմային մասնիկներից : Որոշակի տարրերի ատոմները նույնական են շատ առումներով եւ տարբեր են այլ տարրերի ատոմներից: Ատոմները միավորում են այլ ատոմների հետ ֆիքսված համամասնություններ ` մոլեկուլներ եւ միացություններ կազմելու համար:

 • ,,Ատոմ,, ,,մոլեկուլ.. տերմինների նշանակությունը
 • Ատոմ-Ատոմները նյութի փոքրագույն քիմիապես անբաժանելի մասնիկներն են։
 • Մոլեկուլ- Մոլեկուլը ամենափոքր մասնիկն է որը պահպանում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունը։ Մոլեկուլները կազմված են ատոմներից։
 • Ատոմա-մոլեկուլային տեսության նշանակությունը քիմիական երևույթների բացատրման համար . Ատոմները նյութի փոքրագույն մասնիկներն են, որոնք անհնար է բաժանել մեկը մյուսի կամ ոչնչացնել: Միևնույն քիմիական տարրի ատոմները բացարձակապես նույնն են և ունեն նույն կշիռը: Տարբեր տարրերի ատոմներն ունեն տարբեր կշիռներ: Քիմիական փոխազդեցության հետևանքով ատոմները միանում են մեկը մյուսին՝ պարզ կամ ամբողջ թվերի հարաբերությամբ: Ատոմի տեսության ստեղծման պատմությունը:Մոլեկուլի գաղափարը և անվանումը առաջինն օգտագործել է ֆրանսիացի բնափիլիսոփա Պիեռ Գասենդին : Մոլեկուլը՝ որպես քիմիական փոխարկումների ենթարկվող և ատոմից տարբերվող նյութի ամենափոքր քանակություն, ձևակերպել է Ա. Ավոգադրոն: Մոլեկուլ հասկացությունը պաշտոնապես գիտության մեջ է մտել ավելի ուշ: Ֆրանսիացի ֆիզիկոս Ժ.Պերենի բրոունյան շարժման ուսումնասիրությունները դարձան մոլեկուլի գոյության առաջին փորձնական ապացույցը։ Մոլեկուլի կառուցվածքի հիմնական օրինաչափությունները պարզվեցին քիմիական ռեակցիաների հետազոտման, նոր, հատկապես օրգանական միացությունների սինթեզի, անալիզի և ֆիզիկական մեթոդների կիրառման շնորհիվ։ Մոլեկուլի հայտնագործումը քիմիայի՝ որպես գիտության զարգացման արդյունքն է։ Մոլեկուլի կառուցվածքը, հատկությունները և փոխարկումների օրինաչափություններն այսօր էլ քիմիայի ուսումնասիրության հիմնական առարկաներն են։
 • ուսումնասիրել այն գիտնականների կյանքը և գործունեությունը,որոնք ստեղծել են այս տեսությունը                                                                                                                       Ընթացքը

Անդրե-Լուի Դեբիերն (ֆր.՝ André-Louis Debierne, հուլիսի 141874[1][2][3]20th arrondissement of ParisՓարիզ – օգոստոսի 311949[1][3]Փարիզ), ֆրանսիացի քիմիկոս։ Հայտնագործել է ակտինիումը (1899), Մարիա Սկլոդովսկայա-Կյուրիի հետ համատեղ ստացել է մետաղական ռադիում (1910), 1911 թվականին ստեղծել է առաջին միջազգային ռադիումային էտալոնը, որպես Մարի Կյուրիի ուրանի հանքաքարի հետ աշխատանքների շարունակության արդյունք։

Դեբիերնը սովորել է Փարիզի քիմիայի և ֆիզիկայի արդյունաբերական բարձրագույն դպրոցում (ESPCI ParisTech)[4]: Նա Չարլզ Ֆրիդելի աշակերտն էր և Պիեռ ու Մարի Կյուրիներին մոտ ընկերը։ 1906 թվականին՝ Պիեռ Կյուրիի մահից հետո Դիբեիերն օգնում է Մարի Կյուրիին դասավանդման և հետազոտման մեջ։ 1910 թվականին Մարի Կյուրիի հետ ստացել է մետաղական ռադիում՝ տեսանելի չափերով, որը սակայն հետո վերածել են համաձուլվածքների։

Posted in քիմիա 8

Ընթացքը՝

 1. Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: Լրացրել աղյուսակները
մարմիներնյութեր
սեղանփայտ
հագուստթել
գիրքթուղթ

2. Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ
Մաքուր նյութերԽառնուրդներ
երկաթօդ
ազոտծուխ
ջուրկավաջուր
3. Խառնուրդները բաժանել
Համասեռ խառնուրդներԱնհամասեռ խառնուրդներ
օդըծուխ
շաքարաջուրկավաջուր
բենզինյուղը ջրի հետ

4. Նյութերը կազմված են մանրագույն մասնիկներից, որոնք կոչվում են ատոմներ։

5. Ես վերցրել եմ 3 հետևյալ նյութերը․ H2SO4, NaNO3, SiO2

Ֆիզիկական երևույթՔիմիական երևույթ
Ֆիզիկական երևույթներն են այն երևույթները որոնք պահում են իրենց
ձևը, կառուցվածքը ,ծավալը բայց չեն փոխակերպվում այլ նյութի։
Քիմիական նյութերն են այն նյութերը որոնք իրենց ձևով ամեն ինչով կարող են փոխակերպվել այլ նյութի։


Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ 

 1. Նյութի անվանումը H2SO4 – ծծմբական թթու
 2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը – ջրածին ծծումբ և թթվածին
 3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում – 2 ատոմ ջրածին, 1 ատոմ ծծումբ և 4 ատոմ թթվածին
 4. Հաշվել՝Mr  Mr (H2 SO4) = 2 Ar (H) + Ar (S) + 4 Ar(O) = 2 • I + 32 + 4•16 = 98

NaNO3 1 Նատրիում 1 Ազոտ 3 թթվածին

, FeSO4, 1 Երկաթ 1 Ծծումբ և4 թթվածին

KMnO4 1 կալիում 1 մանգան և 4 թթվածին

, SiO2– սիլիցիումի օքսիդ
1.Նյութի անվանումը սիլիցիումի օքսիդ
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը սիլիցիում և թթվածին
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում 1 ատոմ սիլիցիում և 2 ատոմ թթվածին

1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը սիլիցիում և թթվածին
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում 1 ատոմ սիլիցիում և 2 ատոմ

Mr (N2O3) = 2 • Ar (N) + 3 • Ar (O) = 2 .14 + 3 . 16 = 28 + 48 = 76Mr (KOH) = Ar (K) + Ar (O) + Ar (H) = 39 + 16 + I = 56