Posted in Uncategorized

Բազմանկյուն

18:09:20

Ամենապարզ դեպքը եռանկյունն է։

քառանկյուն

Բազմանկյան գագաթներն են։

հարևաններն են – C D

օրինակ C և D կից կողմեր են։

թեորեմ- ուռուցիկ N անկյան անկյունների գումարը հավասար է։

(n-2* 180)

Posted in Uncategorized

Красота в лицах

Ответить в блогах на вопросы:Что такое красота?

Красота это то что уникалное и невероятное у ко

Жутковатые близняшки из Кореи до и после пластической операции (Фото) - BlogNews.am

Какая бывает красота?

25 цитат великолепной Софи Лорен

красота внешняя и красота внутренняя

Совместима ли внешняя красота с внутренней

Какие интересные цитаты и высказывания о красоте вам известны?

Косметологиа, молодость, макияж, пластьическая операцыя.

Поисковая работа:

 1. Какие критерии красоты были в разные эпохи у разных народов?
 2. Красота — одна из самых субъективных и переменчивых категорий. То, что всего несколько лет назад было эталоном женской привлекательности, сегодня уже не просто не является таковым, но даже может показаться вызывающим и неуместным. Как менялись представления о красоте в разные эпохи? И что станет эталоном в ближайшем будущем? Попробуем разобраться.
 3. К каким приёмам прибегали во все времена, чтобы стать красивее?
 4. Надевают пареки , делают макиаж, делают пластьическую операцыу.
 5. Выберите на свой вкус самые красивые и нестандартные лица, поместите фото в блог. Напишите о том, почему эти лица для вас интересны и что в них необычное.
 6. Художники не раз прибегали к портретам, чтобы запечатлеть на них человеческую красоту. Так появились такие картины как ,,Девушка с жемчужиной сережкой,, , ,,Дама с горностаем,, , ,,Портрет Галы,, , ,, Незнакомка,,

Posted in Uncategorized, քիմիա

1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

C- 2 հարկ 6 բնակարան։

2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

Ca-կալցիում։

3.Պարզաբանե’ք (օրինակներով ու մեկնաբանություն ներով) պարբերություն, խումբ,գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվ հասկացությունները:

Պարբերությունները դրանք հորիզոնական շարքերն են որոնք սկսում են Ալկալիական մետաղներով և վերջանում Իներտ գազով։Որտեղ տարերրը իրենց ատոմական զանգվածի աճման կարգի են դասավորված։Օրինակ Li-ից միջև Ne:Իսկ տարերրի ատոմային համարները կամ այլ ձև կոչված բնակարանները կոչվում են կարգաթվեր:Փոքր պարբերությունը կազմված է մեկ շարքից իսկ մեծ պարբերությունը երկու։խմբերը դրանք շարքեր են որոնց տարերրը նման են իրար իրենց հատկություններով ։Խմբերը ունեն երկու ենթախում՝ Գլխավոր և Երկրորդական։Գլխավոր խմբերից են որտեղ տարեր կան և մեծ և փոքր պարբերություններից։Երկրորդականում մենակ մեծ պարբերությունից տարերր կան։

4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Ավելորդ է-Zn-ը որովհետև պատկանում է Երկրորդական ենթախմբին ։

5. Լրացրե’ք հետևյալ աղյուսակը.II խումբ

Գլխավոր ենթախումբԵրկրորդական ենթախումբ
1. Be`բերիլիում
2. Mg`մագնեզիում
3. Ca`կալցիում
4. Sr`Ստրոնցիում1.Zn` ցինկ
5.Ba`բարիում2.Cd`կադմիում
6.Ra`ռադիում3.Hg`Սնդիկ
7.

6.Լրացրե’ք բաց թողած բառակապակցությունը. Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև միացությունների ձևերն ու հատկություներն պարբերականկախման մեջ են տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

7. Համապատասխանեցրե’ք քիմիական տարրն իր խմբի համարին և ընտրե’ք ճիշտհամապատասխանություններ ներառած շարքը:

ՏարրըԽումբը
1) Hա) IV
2) Beբ) V
3) CIգ) II
4) Nդ) I
ե) VII

Պատ՝ 3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ

Posted in հանրահաշիվ, Uncategorized

Տնային հեռավար վարժություններ

    x+4=8

·         x+16=20

·         x-15=30

·         x-½=0

·         2x+480=500

·         3x+x+4x+6x-4x= 80

·         25-14x+16x=40-x

·         5x=0

·         15x=30

·         25x-15x-48=12

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

25x-15x-48=12

25x-15x=12+48

25x-15x=12+48

10x=60

x=60:10

x=6

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

Տեսակապի ժամանակ.

 • հարցերի քննարկում
 • ստուգում ենք Պ. 2-առաջադրանքները
 • քննարկում ենք այս շաբաթվա անելիքները
 • ստուգում ենք բլոգները
 • քննարկում ենք ընտանեկան նախագիծը:

Այս շաբաթվա անելիքդ:

Առաջադրանքներ:

 1. Ճի՞շտ է, որ  -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0

-3+3=0 այո

բ) x-3=0

-3-3=-6 ոչ

գ) x+0=-3

-3 + 0=-3 այո

դ) -x-3=0

-(-3)-3=0 այո

 1. Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

x=0:-55

x=-55

դ)1/2x-½=0

1/2x=1/2

x=1

ե)100x-200=0

100x=200

x=200:100=2

զ)901x-9010=0

901x=9010

x=9010:901=10

 1. Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

50x=50

x=1

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x=8x+97

10x-x-8x=97-89

x=8

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

2x+10+3x-12=4x

2x+3x-4x=-10+12

x=2

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

7x-3x=-2-10

4x=-12

x=-12:4=-3

բ) 5x − 8 − (3x – 8)= 0;

5x-3x=8-8

2x=0

x=0:2=0

x=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

3x-1-2x-5+x=0

3x-2x+x=1+5

2x=6

x=3

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0

1,52+2,8x-1,52+5,2x=0

2,8x+5,2x=1,52-1,52

8x=0

x=0

5. Լուծիր:

Կարևոր /Այս առաջադրանքների համար հանրահաշիվ բաժնում  առանձին գրություն բացիր, վերնագիրը գրիր՝ Խնդիրներ, հղումը ուղարկիր ինձ:  

ա/ Գտնել արտահայտության արժեքը. 

3. 38/15 x 9/13-  27.7/15 x 9/13

9/13(3. 38/15 –   27.7/15)=1,122

9/13(3,38/15-27,7/15)=9/13 x (24.32/5)=3/13 x(-24,32/5)=72,96/65=1,122

բ)Լուծիր խնդիրը:

 Մի թվի 30%-ը մյուս թվի 15%-ից մեծ է 18-ով:    Որքանո՞վ է առաջին թվի կրկնապատիկը մեծ երկրորդ թվից:

Պարապմունք 2:  Ապրիլի 6-12

Թեմա՝ Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ:

Տեսական մասը:

Մեկ x անհայտով գծային հավասարում անվանում են այն հավասարումները, որոնց ձախ և աջ մասերը x փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի բազմանդամներ են կամ թվեր։

 Ձախ և աջ մասերում գտնվող բազմանդամների անդամներն անվանում են հավասարման անդամներ։

Բերենք օրինակներ՝

2x+4=15

3x-4=18

9x-2=21

x+2=3x-4

Հավասարման մեջ թույլատրվում է կատարել.

1.Եթե հավասարման երկու մասը բազմապատկենք զրոյից տարբեր միևնույն թվով (կամ բաժանենք զրոյից տարբեր միևնույն թվի վրա), ապա կստանանք հավասարում, որը համարժեք է սկզբնական հավասարմանը:

2.Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք հավասարման մի մասից մյուս մասը, ապա կստանանք սկզբնականին համարժեք հավասարում։

3.Եթե հավասարման ձախ կամ աջ մասում կատարենք նման անդամների միացում, ապա կստանանք նրան համարժեք հավասարում։

Օգտվելով վերը նշված երեք կետերից փորձենք լուծել գծային հավասարումը:

Օրինակ՝

1)2x-4=6

Լուծելու համար հարմար եղանակ է, երբ փոփոխականներն հավաքում ենք հավասարման ձախ մասում, իսկ հայտնի թվերը՝  աջ մասում:

2x=6+4  /4-ը բերեցի հավասարման աջ մաս, փոխելով նշանը/

2x=10

Հավասարման երկու կողմը բաժանեմ 2-ի, կստանան

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Մարտի 19 Կարդա՛ Չարենցի ,,Տաղարան,, շարքը: 1. Ո՞ւմ է նվիրված շարքը, անունից բացի նշել մի

Տաղարան շարքը նվիրված է Սայաթ Նովային։ <<Էլի գարուն կգա կբացվի վարդը>>և<<Ես իմանուշ հայաստանի>> բանաստեղծությունները ընդգրկված են Տաղարան շարքում ։

քանի տեղեկություն: 2. Բանաստեղծությունների մեջ ինչո՞ւ է հաճախ նշվում Սայաթ-Նովայի անունը, ինչպե՞ս է դա հիմնավորվում: 

Այն կապված է Սայաթ Նովայի հետ որովհետև տաղարան նշանակում է տաղ ,ձոն երգ։

 3. Շարքում հաճախ են օգտագործված բարբառային բառեր, ո՞ր բարբառի մասին է խոսքը, դուրս բեր բառերը՝ կազմելով ,,Տաղարան,, շարքի բառարան: Բառերը բացատրի՛ր nayiri.com-ի բարբառային բառարանի օգնությամբ:

գինեմոլ-գինեսեր

 4. Առանձնացրո՛ւ քեզ դուր եկած բանաստեղծությունը, սովորի՛ր անգիր, մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ այդ բանաստեղծության ասելիքը

Posted in հայոց պատմություն, Uncategorized

Խաչակրաց արշավանքներ

, 11-րդ դարի վերջերին արևմտյան եկեղեցու հովանու ներքո դեպի Արևելք՝ Սուրբ երկիր կազմակերպված ռազմական արշավանքներ։ Իրենց համատեքստում խաչակրաց արշավանքները պատմականորեն հանդես են գալիս քրիստոնեության համաշխարհային շահերի պաշտպանության դիրքերից և սուր ծայրով ուղղվել են արևելքի մուսուլմանական իշխանությունների դեմ։

Երբեմն «Խաչակրաց արշավանք» են անվանում նաև առանձին հեթանոս ժողովուրդների և որոշ հերետիկոսությունների դեմ պապական Հռոմի ձեռնարկած ռազմական արշավանքները, սակայն դրանք չպետք է շփոթել 11-13-րդ դարերի համանուն արշավանքների հետ։

Խաչակրաց արշավանքներում հատկապես մեծ դերակատարություն ունեցան Ֆրանսիայի թագավորությունն ու Սրբազան Հռոմեական կայսրությունը: Խաչակրաց արշավանքները շարունակվեցին մոտ 200 տարի՝ 10951291 թվականներին։ Հետագայում՝ 15-րդ դարում, այդպիսի արշավանքները շարունակվեցին Պիրենեյան թերակղզում և Արևելյան Եվրոպայում: Խաչակիրները մեծ մասամբ կաթոլիկներ էին (ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիների առանձնացումից հետո և Բողոքական բարեփոխումներից առաջ), ովքեր կռվում էին մուսուլմանների դեմ Սուրբ Երկրի համար, որը գրավված էր դեռևս Արաբական խալիֆայության ժամանակներից։ Սակայն այդպիսի արշավանքները հետագայում շարունակվեցին հեթանոս սլավոնների և բալթիկ ժողովուրդների, հրեաների, ռուս ուղղափառ քրիստոնյաների, մոնղոլների, աղանդավորների (կատարներ) և Հռոմի Պապի այլ թշնամիների դեմ

Posted in Uncategorized

he wise man was asked: How Many Types of Company Are There?

“Four,” she replied, “there are friends who look like food. You need them every day. There are friends who are like a drug. You look for them when you feel bad. There are friends who look like they are sick. they are looking for you.
There are also friends who are like air. You don’t see them, but they are always with you.

Posted in Uncategorized

Classwork

Hey,Anna How’s your day going?

Good My mum and i are planning the familiy holiday.

Excellent!Where are you going?

Well,listen to this!We’re going to Thailand

Wow Really? When?

In two months’ time. We’re going on 8May.

how are you getting there?

First we’re treveling to Bangkok?

Oh And are you treveling in Bangkok?

Oh no Were going on to Chang Mai.And ….. this is

the best bit ! Were having some work at the elephant conservation centre!

Amazing ! what are you doing there?

Posted in Uncategorized

20.02.2020
Դասարանում 
Կարդա՛ ,,Անբախտ վաճառականներ,, բալլադը: 
Ի՞նչ է բալլադը: Բալլադը դա անաստեղծական պատմություն է։
Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: 

շահով-հետաքրքրությամբ

խելքի տալ-արթնանալ
Վերլուծի՛ր բալլադը: