Blog Feed

Posted in հայոց պատմություն

Առաջադրանք 1

Ներկայացնել միջնադարյան կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Բյուզանդյաի գոյատևում, Խաչակրաց արշավանքներ, Կարոլինգյան կայսրություն։

Միջնադարյան 10 նոր հասկացությունների սահմանում:

Ներկայացնել, բնութագրել միջնադարյան արքաներից:

 Խոսրով 3-րդ Կոտակ, Աշոտ 1-ին Բագրատունի, Տրդատ 3-րդ Մեծ,

Վռամշապուհ Արշակունի, Լևոն 2-րդ մեծագործ։

Ներկայացնել միջնադարյան մշակութային ներկայացուցիչներից մեկին, ճարտարապետական կոթողներից որևիցե մեկի մասին:

Մ.թ.ա. 6-րդ դարի սկզբներից Հայկական լեռնաշխարհում հիմնվում է համահայկական առաջին պետությունը, որը մոտ մեկ հազարամյակ (մ.թ.ա. 570 – մ.թ. 428)[Ն 1] ղեկավարվել էր երեք արքայատոհմերի կողմից։ Այն վաղ միջնադարում երկու անգամ (387, 591) բաժանվել էր Հռոմեական (395 թվականից՝ Բյուզանդական) կայսրության և Սասանյան Պարսկաստանի միջև։ Ձևավորված վարչական միավորները՝ մարզպանական ու բյուզանդական հատվածները, որոշ չափով պահպանում էին պետականությունը՝ ի դեմս հայ նախարարների։ 7-րդ դարում դրանք միավորվել են, ստեղծվել հարաբերական անկախության շրջան, ապա Հայաստանը Կովկասի երկրների՝ Վիրքի, Աղվանքի ու Ճորա պահակի (Դաղստան) հետ դարձել էր Արաբական խալիֆայության վարչական միավոր՝ Արմինիա[1]։

Ներկայացնել միջնադարում մարդկային ձեռքբերումները:

Posted in քիմիա

Առաջադրանքներ

1.Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրա: Օգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:


2. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը
բ) պղնձի սեւանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը

պատասխան- ջրի գոլորշիանալը և բաժակի կոտրվելը։
3.Ստորեւ թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա եւ ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից.ա) նավթը գ) ջուրը բ) ոսկին դ) օղին

պատասխան- ջուրը, ոսկին ։
4.Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար. ա) թորումբ) բյուրեղացում գ) զտումդ) գոլորշիացում

պատասխան- գոլորշիացում։

 5. Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները եւ քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:

C- ածխածին N- ազոտ S- ծծումբ P- ֆոսֆոր

կուպրում- պղինձ

ֆեռում- երկաթ

արգենիում-արգոն

6. Նեոնի ատոմի զանգվածը` m0(Ne) = 3,32*10–23 գ է : Հաշվե՛ք նեոն տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

m0=3,32*10–23 : 1,66* 10- 23=20

7.Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
ա) CaF2 բ) CH4 

 8.Հաշվե՛ք P2O5, Fe3O4 , նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները:

Mr=(P205)=65+80=142

Mr=(Fe3O4)=168+ 64=232

9.Նատրիումի հիդրօքսիդի մոլեկուլի զանգվածը 6,6445*10-23 գ է: Որքա՞ն է այդ նյութի
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:10. Հաշվե՛ք հետեւյալ նյութերը կազմող տարրերի զանգվածային բաժինները (%)`ըստ հետեւյալ
բանաձեւերի. ա)Na2SO3, բ)CaC2,

Posted in Uncategorized

Բազմանկյուն

18:09:20

Ամենապարզ դեպքը եռանկյունն է։

քառանկյուն

Բազմանկյան գագաթներն են։

հարևաններն են – C D

օրինակ C և D կից կողմեր են։

թեորեմ- ուռուցիկ N անկյան անկյունների գումարը հավասար է։

(n-2* 180)

Posted in Uncategorized

Красота в лицах

Ответить в блогах на вопросы:Что такое красота?

Красота это то что уникалное и невероятное у ко

Жутковатые близняшки из Кореи до и после пластической операции (Фото) -  BlogNews.am

Какая бывает красота?

25 цитат великолепной Софи Лорен

красота внешняя и красота внутренняя

Совместима ли внешняя красота с внутренней

Какие интересные цитаты и высказывания о красоте вам известны?

Косметологиа, молодость, макияж, пластьическая операцыя.

Поисковая работа:

  1. Какие критерии красоты были в разные эпохи у разных народов?
  2. Красота — одна из самых субъективных и переменчивых категорий. То, что всего несколько лет назад было эталоном женской привлекательности, сегодня уже не просто не является таковым, но даже может показаться вызывающим и неуместным. Как менялись представления о красоте в разные эпохи? И что станет эталоном в ближайшем будущем? Попробуем разобраться.
  3. К каким приёмам прибегали во все времена, чтобы стать красивее?
  4. Надевают пареки , делают макиаж, делают пластьическую операцыу.
  5. Выберите на свой вкус самые красивые и нестандартные лица, поместите фото в блог. Напишите о том, почему эти лица для вас интересны и что в них необычное.
  6. Художники не раз прибегали к портретам, чтобы запечатлеть на них человеческую красоту. Так появились такие картины как ,,Девушка с жемчужиной сережкой,, , ,,Дама с горностаем,, , ,,Портрет Галы,, , ,, Незнакомка,,

Posted in Հայոց լեզու

1.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց: Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ  նա կընկճվի: Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական: Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու ամգամ՝ կեսօրին ու կեսգիշերին, աստվածաբաններ էին ուղարկում նրա խուցը: Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում: Երբ կարդինալի պալատում, կարգում էին դատավճիռը, նա ասաց. «Դուք ավելի մեծ երկյուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ»:

 2.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Պատկերացրեք, որ  երկրի վրա մեզ  հետ  միասին ապրում են ակներ,  որոնց կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև մահ, տեղավորվում է վայրկյանի հազարերորդական մասում: Այդպիսի յուրաքանչյուր էակի կյանքի ընթացքում դիտվող աշխարհը ակնթար.ային լուսանկարը կլինի: Այդ  նկարի մեջ տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ էակներ՝ մարդիկ կլինեն:

3.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Երկրագնդի վրա կյանքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարգացման միլիոնավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են աղային լուծույթով, որն իր բաղադրությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխանակության և օրգանիզմի ամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ և արդյունավետ գործունեությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանյութերի աղբյուր է: Վերջապես նա. ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:

Posted in երկրաչափություն

1 Ուղիղ անկյուն 6 հակադիր անկյուն

2 Սուր անկյուն 7 Սուրանկյուն եռանկյուն

3 Բութ անկյուն 8 բութանկյուն եռանկյուն

4 փռված անկյուն

5 կից անկյուն

9 Ուղանկյուն եռանկյուն

10 Զուգահեռ ուղղիներ

11 Հատվող ուղղիներ

Posted in Գրականություն

Մեր ճամփորդությունը Կոտայքի մարզում

Առաջին հերթին մենք ճամփորդեցինք Արզական գյուղում ։ գնացինք Նեղուցի վանք ։Այդ վանքը գործող չէր և այն ավերված էր ։ մենք գնացինք ներս տեսանք վանքի գեղեցկությունը ։ Իսկ հետո աղոթեցինք տերունական աղոթքը, երգեցինք ։ Հետո գնացինք մի փոքրիկ մատուռ և լուսանկարվեցինք։Այս զով մաքուր օդին մենք նստեցինք մի տեղ ճաշեցինք և Սասունցի Դավթի էպոսներից քննարկեցինք։Նույնիսկ խաղացինք շունիկի ,որի ժամանակ ես քաղեցի արդյունքներս վերքերի տեսքով։ Հետո գնացինք մեկ ուրիշ եկեղեցի ,որը գործող էր ։ Մենք այնտեղ մոմ վառեցինք և երգեցինք։Գնացինք Բջնի և համտեսեցինք անարատ անքային ջուրը ։ տեսանք, բադերի, սագերի ,կովերի, և ոչխարների։ Երթուղային տաքսու մեջ մենք համտեսեցինք պաղպաղակ և շրջանցեցինք Բջնին։ Իհարկե ընդհանուր ինձ դուր եկավ ճամփորդությունը։

Posted in Գրականություն

Իմ մտքերը պատմվածքի մասին

Այդ մարդը ուզում էր ասել, որ երբ նա կրկեսում տեսավ փղին և նեղվեց, որ այդ փիղը շղթայով կապված էր։ Նա հարցրել էր թե ինչու է շղթան փղի վրա, նրան պատասխանեցին որովհետև նա վարժեցված փիղ է։ նա մտածեց իսկ եթե վարժեցված է ինչու ցցի վրա։Նա փորձում էր գտնել դրա պատասխանը ։ ԵՎ հետո մի խելացի մարդ ասում է որովհետև այդ փիզը մանկուց ցցի վրա էր եղել ։Իսկ հետո ասաց, որ երբ մենք ուզում ենք ինչ որ բան մեր ստացվեր այնքան ենք անում որ ստացվի բայց չէր ստացվում։ Նույնը այդ փղի հետ էր խնդիրը։

Posted in Գրականություն

Խորխե Բուկայի «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա»

Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ամենից շատ գազաններն էին ինձ դուր գալիս: Ինձ հատկապես փիղն էր գրավում, որը, ինչպես հետո իմացա, նաև մյուս երեխաների սիրելին էր:

Ներկայացման ժամանակ այդ հսկայական վայրի կենդանին ցուցադրում էր իր անասելի քաշը, ուժը, չափսերը… Բայց իր ելույթից հետո մինչև հաջորդ ելույթի սկիզբը նա շղթայված էր, շղթայի մի ծայրը կապված էր փղի ոտքին, իսկ մյուսը` գետնի մեջ խրված ցցին:
Այն ընդամենը փայտի մի կտոր էր, որ միայն մի քանի սանտիմետր էր խրված հողի մեջ: Չնայած շղթան հաստ էր և ամուր, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդպիսի կենդանին, որն ընդունակ է ծառեր արմատախիլ անելու, հեշտությամբ կարող էր այդ ցիցը հանել ու փախչել:
Ինձ համար հանելուկ էր մնացել` ի՞նչն էր նրան պահում, ինչո՞ւ նա չէր փախչում:
Երբ դեռ հինգ-վեց տարեկան էի, հավատում էի մեծահասակների իմաստնությանը: Չեմ հիշում` այս հարցերը ես տվեցի ուսուցչի՞ս, հայրիկի՞ս, թե՞ հորեղբորս: Նրանցից մեկն ինձ բացատրեց, թե փիղը չի փախչում, քանի որ  վարժեցված է:
Այդ ժամանակ ես տվեցի միանգամայն ակնհայտ հարց. «Եթե փիղը վարժեցված է, էլ ինչո՞ւ են նրան շղթայում»:
Հիշում եմ, որ ոչ մի բավարար պատասխան չստացա: Ժամանակի ընթացքում մոռացա փղին էլ, նրա հետ կապված հարցերն էլ և այդ մասին հիշում էի միայն մարդկանց շրջապատում, ովքեր գոնե մեկ անգամ այդ հարցն իրենց տվել են:
Մի քանի տարի առաջ հայտնաբերեցի, որ, հուրախություն ինձ,  բավականին խելացի մի մարդ գտել է հարցի պատասխանը` կրկեսային փիղը չի փախչում, որովհետև նա մանկուց կապված է նմանատիպ ցցի:
Աչքերս փակեցի և պատկերացրի ցցին կապված նորածին անպաշտպան փղին: Վստահ եմ, որ այն ժամանակ փղիկն ամբողջ ուժով ձգվել է` փորձելով ազատվել: Բայց, չնայած  ջանքերին, ոչինչ չի ստացվել, քանի որ ցիցն այն ժամանակ բավականին ամուր է եղել:
Պատկերացնում էի, թե ինչպես է նա երեկոյան ուժասպառ ընկնում, իսկ առավոտյան փորձում նորից ու նորից… Մինչև, իր համար սարսափելի մի օր, նա հնազանդվել է իր ճակատագրին՝ ընդունելով սեփական անզորությունը:
Այդ հսկա և հզոր փիղը կրկեսից չի փախչում, քանի որ խեղճը կարծում է, թե չի կարող:
Նրա հիշողության մեջ մնացել է անզորության այն զգացողությունը, որն ապրել է ծնվելուց անմիջապես հետո:
Եվ ամենավատն այն է, որ այդ հիշողությանը նա երբեք չի կասկածում:
Նա այլևս երբեք չի փորձել իր ուժը կիրառել:
-Այսպիսին է կյանքը, Դեմիան: Բոլորս էլ ինչ-որ բանով նման ենք կրկեսի փղին. այս կյանքում մենք կապված ենք հարյուրավոր ցցերի, որոնք սահմանափակում են մեր ազատությունը:
Ապրում ենք` համարելով, որ «չենք կարող» անել բազում գործեր, ուղղակի, որովհետև, շատ վաղուց, երբ դեռ փոքր էինք, փորձել ենք ու չենք կարողացել:
Այն ժամանակ վարվել ենք այս փղի նման, մեր հիշողության մեջ գրանցել ենք այսպիսի հրահանգ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում և երբեք չեմ կարողանա»:
Մենք մեծացել ենք այս հրահանգով, որն ինքներս ենք մեզ տվել, և դրա համար էլ երբեք չենք փորձել ցիցը հանել:
Երբեմն, շղթայի ձայնը լսելիս, հայացք ենք ձգում ցցին և մտածում.
Չեմ կարողանում և երբեք էլ չեմ կարողանա:
…. Եվ միակ ձևը պարզելու, որ դու  կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, նոր փորձ անելն է, որի մեջ կներդնես քո ամբողջ ոգին:

Posted in Հայոց լեզու

Մեր ամառային առօրիան

մենք հուլիսի սկզբբում գնացել ենք ներ մորաքրոջ ամառանոցը։ԵՎ այնտեղ շատ լավ օր ենք անցկացրել, խորովածով բնության գրկում իսկ իմ քույրիկն ու եղբայրը լողավազանում։ Երբ մենք տանն ենք մենք նայում ենք հին սովետական ֆիլմեր օրինակ – Иван Василевич меняет профессиу, Goustbasters, Люди в черным, pixels ևայն։Ամեն անգամ միշտ մայրիկիս օգնում եմ տնային գործերում որոշ ժամանակ ուտելիքը ես եմ պատրաստում։Ես կարդում եմ ավելի շատ տիեզերքի մասին կամ վիկիպեդիայից գտնում եմ ինձ հետաքրքրող նյութը և ընթերցում։Գրում եմ կոմիքսներ ։ Օրինակ – COVID-19 , Bunny land : Ազատ ժամանակ ես եղբորս հետ խաղում եմ Dendy-ի վիդիո խաղերը , նաև խաղում ենք սեղանի խաղեր օրինակ -Զիլ Զառ կամ փազլ։Նաև գնում ենք բակ ռոլիկ և հեծանիվ վարելու որպեսզիմաքուր օդ շնչենք և թարմանանք։

ՖԻԼՄԵՐ

Иван Васильевич меняет профессию — Википедия