Posted in երկրաչափություն 8

ԱռաջադրանքներՊ-12

Լուծում

ա) С=180-(65+57)=58

բ) С=180-(24+130)=26


264 — Քանի որ հավասարակողմ եռանկյան երեք անկյունները իրար հավասար են ուրեմն յուրաքանչյուր անկյունը հավասար է 180:3=60
265-Քանի որ հավասարասրուն եռանկյան հիմքի հանդիպակած գագաթի իչեցրած բարձրությունը բաժանվում է այդ եռանկյանը երկու հավասար ուղանկյուն եռանկյան ոչ ուղիղ անկյունների գումարը հավասար է 90: Այսինքն յուրաքանչյուր ոչ ուղիղ անկյունը 90 ից փոքր է։

268

լուծում

180-(25+50)=105

269

լուծում

58:2=29 96:2=48 180-(28+48)=180-77=103