Posted in հայոց պատմություն 8

Մի նկարի պատմություն

(Մեր նախնիները)

Իմ մորական կողմի նախապապերը նախատատերը։ Մորս մորական կողմի պապիկը եղել է Սոլակ գյուղի գյուղապետը ,իսկ տատիկը նույն գյուղի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհին։ Նրանք ունեցել են հինգ երեխա ,որոնցից մեծը իմ մորական կողմի տատիկն է ։Մորական տատիկս սովորել է տնտեսագիտության մասնագիտությամբ և պապիկիս հետ ամուսնանալուց հետո Աբովյան քաղաքում աշխատել է հաշվիչ գործարանում որպես տնտեսագետ ։ Մորս հորական կողմի պապիկը աշխատել է Աբովյան քաղաքի հաշվիչ գործարանում էներգետիկայի բաժնի ղեկավար ,իսկ տատիկը եղել է տնային տնտեսուհի ։ Նրանք ունեցել են երեխեք երեխա ,որոնցից մեկը իմ պապիկն է ։Պապիկս սովորել է Պոլիտեխնիկի ինստիտուտի էլեկտրաէներգիայի բաժանում և հետագայում աշխատել է իր մասնագիտությամբ իմ մորական կողմի տատիկն ու պապիկը ունեցել երեք երեխա իմ մայրիկն է ,ունեմ նաև մեկ քեռի և մեկ մորաքույր ։Մայրս աշխատում է ագրարային համալսարան ում որպես միջինի ծրագրի հիմնագրող։Հորս մորական կողմի պապիկը և տատիկը ապրել են Երևանում ,եղել է ինժեներ ,մասնակցել է մետրոի հ-ում մի շարք թունելների կառուցմանը գործունեության ղեկավար ։Մորս կողմից տատին աշխատել է Խնկո Ապոր գրադարանում ։Հորս հորական կողմի տատիկը աշխատել է լամպերի գործարանում ,իսկ պապիկը շինարարական մեզ արմատներով Վանից են։Նրանք ունեցել էին երեք երեխա որոնցից մեկը իմ պապիկն է։Հորս տատիկս ավարտել է Պոլիտեխնիկի ինժիներությունը։ Ուզում եմ ավելացնել որ իմ երկու նախապապիկները մասնակցել են երկրորդ համաշխահային պատերազմին։

Posted in քիմիա 8

Նախագիծ Քիմիա

  1. Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: Լրացրել աղյուսակները
մարմիներնյութեր
սեղանփայտ
հագուստթել
գիրքթուղթ

2. Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ

Մաքուր նյութերԽառնուրդներ
երկաթօդ
ազոտծուխ
ջուրկավաջուր

3. Խառնուրդները բաժանել

Համասեռ խառնուրդներԱնհամասեռ խառնուրդներ
օդըծուխ
շաքարաջուրկավաջուր
բենզինյուղը ջրի հետ

4. Նյութերը կազմված են մանրագույն մասնիկներից, որոնք կոչվում են ատոմներ։

5. Ես վերցրել եմ 3 հետևյալ նյութերը․ H2SO4NaNO3SiO2

6.Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել,գրանցել տարբեր  երևույթներ  և լրացնել աղյուսակը՝

Ֆիզիկական երևույթՔիմիական երևույթ
ապակու կոտրվելը, կայծակը, ջրի գոլորշիացումըՇաքարի այրումը, տերևների դեղնելը, նավթի այրումը


5.Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ 

5.1 Նյութի անվանումը H2SO4 – ծծմբական թթու

5.2 Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը – ջրածին ծծումբ և թթվածին

5.3 Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում – 2 ատոմ ջրածին, 1 ատոմ ծծումբ և 4 ատոմ թթվածին

5.4 Հաշվել՝Mr  Mr (H2 SO4) = 2 Ar (H) + Ar (S) + 4 Ar(O) = 2 • I + 32 + 4•16 = 98

5.5 Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (H2) : m (S) : m(O4) = 2 : 32 : 64 ???

5.6 Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w = Ar x a/Mr

w (H) = 2/ 98 = 1/49 = 0,02 x 100% = 2%

w (S) = 1×32/98 = 0,326x 100% = 32,6%

w (O) = 4×16/98 = 64/98 = 0,653×100% = 65,3%

5.7 Նյութը բարդ է, թե պարզ – Բարդ նյութ է

 5.8 Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը 

m0 (H2 SO4)= զ․ա․մ․ x Mr (H2 SO4) = 1,667 x 10 -24 x 98 = 16,3 x 10-23 գ


5.Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ 

5.1 Նյութի անվանումը  NaNO3 – նատրիումի նիտրատ աղ

5.2 Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը – նատրիում, ազոտ և թթվածին

5.3 Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում – 1 ատոմ նատրիում, 1 ատոմ ազոտ և 3 ատոմ թթվածին

5.4 Հաշվել՝Mr  Mr (NaNO3) = Ar (Na) + Ar (N) + 3 Ar(O) = 23 + 14 + 3•16 = 85

5.5 Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (Na) : m (N) : m(O3) = 23 : 14 : 48 ???

5.6 Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w = Ar x a/Mr

w (Na) = 23/ 85 = 0,27 x 100% = 27%

w (N) = 1×14/85 = 0,164x 100% = 16,4%

w (O) = 3×16/85 = 48/85 = 0,564×100% = 56,4%

5.7 Նյութը բարդ է, թե պարզ – Բարդ նյութ է

 5.8 Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը 

m0 (NaNO3)= զ․ա․մ․ x Mr (NaNO3) = 1,667 x 10 -24 x 85 = 14,2 x 10-23 գ


5.Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ 

5.1 Նյութի անվանումը  SiO2 – Սիլիցիումի օքսիդ

5.2 Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը – սիլիցիում ևթթվածին

5.3 Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում – 1 ատոմ սիլիցիում և 2 ատոմ թթվածին

5.4 Հաշվել՝Mr  Mr (SiO2) = Ar (Si) + 2 Ar(O) = 28+ 2•16 = 60

5.5 Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m (Si) : m(O2) = 28:32 ???

5.6 Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w = Ar x a/Mr

w (Si) = 28/ 60 = 0,466 x 100% = 46,6%

w (O) = 2×16/60 = 32/60 = 0,533×100% = 53,3%

5.7 Նյութը բարդ է, թե պարզ – Բարդ նյութ է

 5.8 Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը 

m0 (SiO2)= զ․ա․մ․ x Mr (SiO2) = 1,667 x 10 -24 x 60 = 10,0 x 10-23 գ