Posted in Գրականություն 8

Մարտի 20 Աշխատել անհատական նախագծերով

«Փարիզ»

Թարգմանություն. կայքեր, որոնցից կարող եք օգտվել


Փարիզ (ֆրանսիական Փարիզ [paˈʁi] Տեղեկատվություն լսելու գործի վերաբերյալ) – Ֆրանսիայի մայրաքաղաք և ամենամեծ քաղաք, ինչպես նաև Իլ-դե Ֆրանսիայի շրջանի վարչական կենտրոն: Ձևավորում է կոմունա և վարչություն ՝ բաժանված 20 շրջանների:

Բնակչությունը ՝ 2,2 միլիոն մարդ (2016 թ.), Եվրամիության հինգերորդ մեծ քաղաքը [2]: Մեծ Փարիզի մետրոպոլիտենի տարածքում ապրում է 10,6 միլիոն մարդ (2011): Գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիսում, Փարիզի ավազանի հարթավայրում, Սենայի ափին:

Ֆրանսիայի հիմնական քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կենտրոնը: Անդրադառնում է համաշխարհային քաղաքներին, համաշխարհային ֆինանսական կենտրոններին: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների գրասենյակ:

Սիթի կղզու և Սիենյան երկու ափերի կողմից ձևավորված պատմական կենտրոնը զարգացել է դարերի ընթացքում: 19-րդ դարի երկրորդ կեսին այն ենթարկվեց արմատական ​​վերակառուցման: Արվարձանում գտնվում է Վերսալյան պալատի և պարկի անսամբլը:

Այն հիմնադրվել է մ.թ.ա. III դարում: ե. Փարիզների ցելտական ​​ցեղ: 3-րդ-4-րդ դարերից այն հայտնի է որպես գալո-հռոմեական Փարիզ քաղաք: «Փարիզ» տեղանունի ծագման մի քանի վարկած կա: 10-րդ դարի վերջից ի վեր, այն ընդմիջմամբ եղել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը:

Անգլերենից -Հայերեն թարգմանություն

Posted in անգլերեն 8

English Tasks:

Dear learners,if you have any questions,please let me know.

t.aleqsanyan@mskh.am

7th graders

1.A King’s painting/ read the story,find the definitions for the unknown words from the on-line dictionaries, write synonims.You can find definitions of the words from this online dictionary

If I were an artist I would paint him in the form of a man, and with one foot, one eye as in the book.

.portrait.-դիմանկար

disabilities-ֆիզիկական

would turn out.-ստացվեց

Therefore,-դրա համար

invited-հրավիրել

announced-ազդարարել

Write if you were the painter,what would you do.

2.Imagine that there are no cell phones and no internet. Describe your holiday without a cell phone, social networking sites, and the internet in general

If there were no telephones and computers we would have booked vacations in different countries and would do interesting things..