Posted in ռուսերեն 8

домашная робота

(найдунный сон)

Вы еще не спали? Это уже ночь?

 • Дедушка, в этой книге так много красивых бабочек. Ты все знаешь. Скажите им, где они живут.
 • Спи, моя внучка. Сейчас уже слишком поздно. Я расскажу вам о бабочках завтра. Спокойной ночи Спи, спи, мой ребенок.
 • а ты?
 • О, моя внучка, я давно потерял сон.
 • Бедный дедушка, можно ли потерять сон? Если бы я мог найти это.
  “Почему ты плачешь, старик?”
 • Что-то не так. Я давно здесь живу, но вокруг меня ничего не изменилось, и я устал … А ты кто?
 • а вы? девушка.
  Девушка? и что это?
 • Это я.
 • Ммммм, откуда ты пришел?
 • Я вышел из своей комнаты. Эта картина висит там.
 • Как вы оказались на картинке?
 • Бабочки помогли мне.
 • Так ты можешь войти в картину?

Posted in հայոց պատմություն 8, Uncategorized

Խաչակրաց արշավանքներ

, 11-րդ դարի վերջերին արևմտյան եկեղեցու հովանու ներքո դեպի Արևելք՝ Սուրբ երկիր կազմակերպված ռազմական արշավանքներ։ Իրենց համատեքստում խաչակրաց արշավանքները պատմականորեն հանդես են գալիս քրիստոնեության համաշխարհային շահերի պաշտպանության դիրքերից և սուր ծայրով ուղղվել են արևելքի մուսուլմանական իշխանությունների դեմ։

Երբեմն «Խաչակրաց արշավանք» են անվանում նաև առանձին հեթանոս ժողովուրդների և որոշ հերետիկոսությունների դեմ պապական Հռոմի ձեռնարկած ռազմական արշավանքները, սակայն դրանք չպետք է շփոթել 11-13-րդ դարերի համանուն արշավանքների հետ։

Խաչակրաց արշավանքներում հատկապես մեծ դերակատարություն ունեցան Ֆրանսիայի թագավորությունն ու Սրբազան Հռոմեական կայսրությունը: Խաչակրաց արշավանքները շարունակվեցին մոտ 200 տարի՝ 10951291 թվականներին։ Հետագայում՝ 15-րդ դարում, այդպիսի արշավանքները շարունակվեցին Պիրենեյան թերակղզում և Արևելյան Եվրոպայում: Խաչակիրները մեծ մասամբ կաթոլիկներ էին (ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիների առանձնացումից հետո և Բողոքական բարեփոխումներից առաջ), ովքեր կռվում էին մուսուլմանների դեմ Սուրբ Երկրի համար, որը գրավված էր դեռևս Արաբական խալիֆայության ժամանակներից։ Սակայն այդպիսի արշավանքները հետագայում շարունակվեցին հեթանոս սլավոնների և բալթիկ ժողովուրդների, հրեաների, ռուս ուղղափառ քրիստոնյաների, մոնղոլների, աղանդավորների (կատարներ) և Հռոմի Պապի այլ թշնամիների դեմ