Posted in հանրահաշիվ 8

1 .Սառույցի կտորը յուրաքանչյուր 25 րոպեում կորցնում է իր քաշի կեսը: 1ժ 15ր հետո սառույցը կշռում էր 125 գրամ: Քանի՞ կգ էր կշռում սառույցի կտորը սկզբում:

ԼՈՒԾՈՒՄ

75:25=3

125×2=250

Posted in հանրահաշիվ 8

18 ի առաջադրանքներ

Հանրահաշիվ -լուծում են և՛ 7-րդ, և՛  8-րդ դասարանցիները:

2. Մոգական աղյուսակում գրված է 1-9 թվերը ( մոգական աղյուսակ ենք ասում այն աղյուսակները, որոնց սյուների, տողերի և երկու անկյունագծերի վրա գտնվող  համապատասխանաբար թվերի գումարները իրար հավասար են):

 Արմենը մաքրել է այդ թվերից հինգը: Ինչի՞ է հավասար Արենի մաքրած թվերի գումարը:

6 18
 7 5 3
 294
մաքրած թվերի գումարը 7+1+5+3+2=18