Posted in հանրահաշիվ 8

20 առաջադրանք

1.Անին ուղղի վրա նշեց մի քանի կետ: Այնուհետև Լիլիթն Անիի նշած յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Հետո Անուշը յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Ուղղի վրա ստացվեց նշված 33 կետ: Քանի՞ կետ նշեց Անուշը:

x+(x-1)+(x+(x-1)-1)=33 Անին-9

Լիլիթ-8 ընդհանուր-17

Անուշ-16

x+x-1+x+x-1-1=33

4x=33+1+1+1

4x=36

x=36:4

x=9