Posted in Գրականություն 8, Uncategorized

Մարտի 19 Կարդա՛ Չարենցի ,,Տաղարան,, շարքը: 1. Ո՞ւմ է նվիրված շարքը, անունից բացի նշել մի

Տաղարան շարքը նվիրված է Սայաթ Նովային։ <<Էլի գարուն կգա կբացվի վարդը>>և<<Ես իմանուշ հայաստանի>> բանաստեղծությունները ընդգրկված են Տաղարան շարքում ։

քանի տեղեկություն: 2. Բանաստեղծությունների մեջ ինչո՞ւ է հաճախ նշվում Սայաթ-Նովայի անունը, ինչպե՞ս է դա հիմնավորվում: 

Այն կապված է Սայաթ Նովայի հետ որովհետև տաղարան նշանակում է տաղ ,ձոն երգ։

 3. Շարքում հաճախ են օգտագործված բարբառային բառեր, ո՞ր բարբառի մասին է խոսքը, դուրս բեր բառերը՝ կազմելով ,,Տաղարան,, շարքի բառարան: Բառերը բացատրի՛ր nayiri.com-ի բարբառային բառարանի օգնությամբ:

գինեմոլ-գինեսեր

 4. Առանձնացրո՛ւ քեզ դուր եկած բանաստեղծությունը, սովորի՛ր անգիր, մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ այդ բանաստեղծության ասելիքը

Posted in քիմիա 8

Նախագիծ`Քիմիական տարրերի և նյութերի տարածվածությունը

Նախագիծ`Քիմիական տարրերի  և նյութերի տարածվածությունը
Առաջարկվող թեմաները
1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը
բնության մեջ
 Քիմիական տարրերից երկրակեղևում առավել
տարածված են թթվածինը և սիլիցիումը։ ...


2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում

Քիմիական տարրերի
տարածվածությունը տիեզերքում
 Տիեզերքում առավել տարածված
տարրը ջրածինն է, որին
հաջորդում է հելիումը։
Տիեզ...


3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում

Քիմիական տարրերի
տարածվածությունը երկրակեղևում
 Երկրակեղևում տարրերի
պարունակությունը տարբերվում է
Երկրում տարրերի
պարուն...
Քիմիական տարրերի տարածվածությունը
մարդու օրգանիզմում (միկրոտարրեր)
 Միկրոտարրերը, օրգանիզմներում փոքր
քանակներով պարունակ...
Ամենենատարածված նյութը
երկրագնդի վրա՝ ջուր
 Ջուրը բնության
ամենատարածված նյութն է,
բնության մեջ հանդիպում է պինդ,
հեղուկ,...


4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում
5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա
6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում: