Posted in երկրաչափություն 8

Նախագծի ամփոփում

Իմացանք վարաքակիրների թվերից ամենաշատը Չինաստանն է հանդիսանում։

Վարաքակիրների թվերը բաժանելով Հայաստանինը կարևոր թվին կորոնավիրուսի թիվը ավելանում է ։

Իմացանք որ դիագրամում Ռուսաստանը և Հայաստանը վարակակիրները շատ քիչ են։