ՀՀ բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը

Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական աշխարհը։ Հայաստանի կենդանական աշխարհում կան կենդանիների ավելի քան 17000 և ողնաշարավոր կենդանիների 523 տեսակներով։ Հայաստանի բուսական աշխարհը շատ առանձնահատուկ է և բազմատեսակ։ Հայաստանի յուրաքանչյուր 1000 կմ² տարածքում աճում է մոտ 107 բուսատեսակ: Առանձնացնել Հայաստանում՝ բուսական ու կենդանական աշխարհում առկա խնդիրներ։ Բույսերի հետ կապված խնդիրներ Հայաստանի ֆլորայի անոթավոր բույսերի 452 տեսակ ներառված … Continue reading ՀՀ բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը