Posted in Ֆիզիկա 9

Ֆիզիկա դաս 9

1.Ինչպես է կախված էլեկտրական դիմադրությունը հաղորդչի նյութի տեսակից, երկարությունից և լայնական հատույթի մակերեսից: Գրել այդ կախումն արտահայտող բանաձևը;

2.Ինչից է կախված հաղորդչի տեսակարար դիմադրությունը:

Այն կախված է հոսանքի ուժից և նյութի տեսակից։

3.Ինչ միավորներով են արտահայտում տեսակարար դիմադրությունը:

R տառով:

4.Ինչ նպատակով են օգտագործում ռեոստատները : Ինչպես են այն պատկերում էլեկտրական շղթաների սխեմաներում:

լարում կարգավորելու համար։

5. Հաստատաուն հոսանքի ուժի որ արժեքներն են վտանգավոր և որոնք՝ խիստ վտանգավոր մարդու կյանքի համար:

100 միլիարդից բարձր հոսանքը վտանգ է սպառնում մարդու կյանքի համար։

6. Բուժական ինչ նպատակներով է օգտագործվում հաստատաուն էլ. հոսանքը:

կարող են հիվանդություններ բուժել և մարդուն վերակենդանացնել

Պատրաստել փոքրիկ ուսումնական նյութ կամ տեսանյութ հետևյալ թեմաներով՝ «Կայծակ» ; «Շանթարգել»; «Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը մարդու վրա» կամ «Միշտ է արդյոք կայծակը «պայթեցնում» ծառերը»: 

Posted in Ֆիզիկա 9

1. Ինչու է անհրաժեշտ սահմանել հոսանքի քանակական բնութագիրը:
Հ
ոսանքի տարբեր ազդեցությունները պայմանավորված են նրա քանակով։

2.Ինչով է տարբերվում ազատ լիցքակիրի ուղղորդված շարժումը քաոսային շարժումից:

3.Որ հոսանքն են անվանում հաստատուն:
Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդչի լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակները, ապա այդպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք

4. Սահմանել հաստատուն հոսանքի ուժը: Ինչ է ցույց տալիս հոսանքի ուժը և որն է նրա միավորը:  Հոսանքի ուժի ինչ մասնային միավորներ գիտեք:
Հաստատուն հոսանքի ուժ անվանում են հաղորդչի լայնական հատույթով կամայական ժամանակում անցած լիցքի հարաբերությունն այդ ժամանակին:
Հոսանքի ուժը ցույց է տալիս, թե հաղորդչի լայնական հատույթով հոսանքի ուղղությամբ 1 վայրկյանում ինչ արդյունարար լիցք է անցնում: Հոսանքի ուժի միավորը անվանում են ամպեր: Մասնային միավորներ՝ մԱ, մկԱ:

5. Ինչպես որոշել հաղորդչով անցնող լիցքը, եթե հայտնի է հոսանքի ուժը:
Հոսանքի ուժը ցույց է տալիս հողորդիչի լայնական հատույթով մեկ վայրկյանի ընթացքում անցնող լիցքի քանակը:

6.Ինչպես է սահմանվում լիցքի միավորը՝ Կուլոնը:
1կլ=1ա x 1վ=1ավ

7. Որ սարքն են անվանում ամպերաչափ: Որ երևույթի վրա է հիմնված նրա աշխատանքը:

Ամպերաչափ են անվանում այն սարքին, որով կարող են չափել հոսանքի ուժը: Ամպերաչափի գործողության սկզբունքը հիմնված է հոսանքի մագնիսական ազդեցության վրա: Որքան մեծ է ամպերաչափով անցնող հոսանքի ուժը, այնքան ավելի մեծ անկյունով է շեղվում ամպերաչափի սլաքը: Հենց սլաքը հանդիսանում է ուժի չափորոշիչը:

8.Ինչպես են միացնում ամպերաչափը շղթայում: Ինչու:

9. Սպառիչների որ միացումն են անվանում հաջորդական: Ինչպես է ամպերաչափը միացվում այն սպառիչին, որտեղ հարկավոր է չափել հոսանքի ուժը:

10.Որ գծագիրն են անվանում էլեկտրական շղթայի սխեմա:
Այնտեղ որտեղ էլեկտրական շղթայի յուրաքանչյուր տարր պատկերված է հատուկ պայմանական նշանով, և ցույց է տրված, թե ինչպես են այդ տարրերը միացվում իրար

11.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են տեղի ունենում էլեկտրական փակ շղթայում:

12.Ինչ է հոսանքի աշխատանքը:
Հոսանքի աշխատանքը դա փակ շղթայի յուրաքանչյուր շղթայումն է նրա մի ծայրից մյուսը լիցքը տեղափոխելու ընթացքում էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը:

13.Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում էլեկտրական լարում: Գրեք բանաձևը:

14.Ինչպես է սահմանվում լարման միավորը՝ վոլտը: Լարման ինչ միավորներ են գործածական:

15.Որ էլեկտրական սարքն են անվանում վոլտաչափ: 
Լարումը չափող սարքը :

16.Շղթայի տարրերի որ միացումն են անվանում զուգահեռ: Ինչպես է վոլտաչափը միացվում շղթայի հետազոտվող տեղամասին:
Վոլտաչափի սեղմակները միացվում են էլեկտրական շղթայի այն կետերին, որոնց միջև անհրաժեշտ է չափել լարումը՝ չափվող տեղամասին զուգահեռ:

Posted in Ֆիզիկա 9

Էլեկտրականացում

§ 2. Էլեկտրացույց: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը:
§ 3. Ատոմի կառուցվածքը:

 1. Որ երևույթի վրա է հիմնված էլեկտրացույցի աշխատանքը:

 2. Լիցքավորված մարմինների փոխազդեցուցյան վրա:
 3. Ինչ է էլեկտրացույցը:

 4. Մարմինների էլեկտրական լիցքը հայտնաբերող սարք:
 5. Ինչ է էլեկտրաչափը:

 6. Էլեկտրականությունը չափող սարք:
 7. Կարելի է արդյոք էլեկտրական լիցքն անվերջ բաժանել?    
 8.  
  Չիկարելի։
 9. Որքան է տարրական լիցքը:

 10. q=1,6 x 10-19Կլ
 11. Ինչ կառուցվածք ունի ատոմը՝ ըստ Ռեզերֆորդի:

 12. Ատոմն ունի հետևյալ կառուցվածքը. նրա կենտրոնում միջուկն է, որը
 13. կազմված է պրոտոններից և նեյտրոններից, իսկ միջուկի շուրջը շարժվում
 14. են էլեկտրոնները։
 15. Ինչով են միմյանցից տարբերվում տարբեր քիմիական տարրերի
 16. ատոմները:

 17. Տարբեր տարրերի ատոմները միմյանցից տարբերվում են իրենց միջուկի
 18. լիցքով և այդ միջուկի շուրջը պտտվող Էլեկտրոնների թվով:
 19. Որն է  տվյալ  քիմիական տարրի գլխավոր բնութագիրը:

 20. Միջուկների լիցքը
 21. Ինչ մասնիկներ կան միջուկում: