Posted in Ֆիզիկա 8

Նյութի ագրեգատային վիճակները

 1. Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:
  Պինդ, հեղուկ, գազային
 2. Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները: 
  սառույց պինդ , ջուր հեղուկ, գոլոշի գազ
 3. Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:
  Նյութի այս կամ այն վիճակը բացատրվում է ջերմաստիճանի փոփոխություն:
 4. Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:
  Պինդ վիճակից նյութի անցումը հեղուկ վիճակի։
 5. Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:
  Երբ հեղուկ վիճակից անցնում պինդ կամ սառում կոչվում էպնդացնում։
 6. Ինչ է հալման ջերմատիճանը:
  Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նյութը հալչում է։
 7. Ինչ է գոլորշիացումը:
  Շոգեգոյացման դեպքում նյութը հեղուկ վիճակից վերածվում է գազային։
 8. Ինչ է խտացումը:
  Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազայինի կոչվում է շոգեգոյացում, հակառակ պրոցեսը կոչվում է խտացում։
 9. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:
Posted in Ֆիզիկա 8

Տիեզերք🌌

Տիեզերք, ընդհանրական տերմին, որը վերաբերում է գոյություն ունեցող ամեն ինչին, այդ թվում՝ մոլորակներին, աստղերին, գալակտիկաներին, միջգալակտիկական տարածություններին, ընդհանուր առմամբ՝ գոյություն ունեցող ողջ էներգիան և մատերիան (նյութական աշխարհը)։

Գիտության մեջ տարբերակվում են «տեսանելի տիեզերք» և «տեսական տիեզերք» հասկացությունները։ Քանի որ լույսի արագությունը սահմանափակ է, մեզ հասանելի են տիեզերքի միայն մեկ հատվածից եկող լուսային ճառագայթները։ Ըստ որում՝ տիեզերքի որքան ավելի հեռավոր հատվածներ ենք դիտարկում, այնքան ավելի հեռավոր անցյալից է պատկերը (լուսային ճառագայթը ավելի երկար ժամանակում է հասել մեզ մոտ)։ Ներկա տվյալներով՝ տեսանելի տիեզերքի տրամագիծը կազմում է մոտավորապես 93 միլիարդ լուսային տարի։

Տիեզերք — Մոնիկա Տոնոյան

Ըստ Մեծ պայթյունի տեսության՝ տիեզերքն առաջացել է 13,798 միլիարդ (± 0,037 միլիարդ) տարի առաջ։

Տիեզերքը մեզ շրջապատող անսահման և հավերժական նյութական աշխարհն է, Երկրից մինչև տիեզերական տարածության ամենահեռուներում ֆիզիկապես գոյություն ունեցող ամեն ինչը։

Տիեզերքն ընդգրկում է անթիվ բազմությամբ գալակտիկաներ։ Մեզ տեսանելի ամենահեռավոր գալակտիկաներն այնքան հեռու են մեզանից, որ դրանցից եկող լույսը մեզ է հասնում միլիարդավոր տարիների ընթացքում։

Մեզանից շատ առաջ մարդիկ կարծում էին, թե Երկիրը Տիեզերքի կենտրոնն է։ Այժմ մենք գիտենք, որ չնայած Երկիրը բացառիկ կարևորություն ունի մեզ համար, բայց այն Արեգակի շուրջը պտտվող ընդամենը մի փոքրիկ մոլորակ է, իսկ Արեգակը՝ ընդամենը մեր Գալակտիկայի միլիոնավոր սովորական աստղերից մեկը։

Աստղերն ինքնալուսարձակող, ջրածնի ու հելիումի գազային վիթխարի գնդեր են, որոնց կենտրոնում ջերմաստիճանը հասնում է միլիոնավոր, իսկ մակերևույթին՝ հազարավոր աստիճանների։ Բացի Երկրից, Արեգակի շուրջը պտտվում են ևս 8 մեծ մոլորակներ (Մերկուրի, Վեներա, Մարս, Յուպիտեր, Սատուրն, Ուրան, Նեպտուն) (Պլուտոնը դասվում է գաճաճ մոլորակների դասին։ Տես գաճաճ մոլորակներ բաժնում) և 10-րդ ու հազարավոր փոքր մարմիններ՝ աստղակերպներ ու գիսավորներ։ Բայց դրանք, նույնիսկ միասին վերցրած, զանգվածով շուրջ 100 անգամ փոքր են Արեգակից։

Որպեսզի գաղափար կազմենք Տիեզերքի չափերի մասին, դրանք համեմատենք Երկրից դիտվող երկնային մարմինների հեռավորությունների հետ։ Լույսի ճառագայթը, որը տարածվում է 300.000 կմ/վ արագությամբ, 1 վայրկյանում կարող է մոտ 8 անգամ պտտվել երկրագնդի շուրջը։ Որպեսզի լույսն Արեգակից Երկիր հասնի, հարկավոր է 8 րոպեից մի փոքր ավելի ժամանակ։ Մինչդեռ մեզ ամենամոտ Պրոքսիմա աստղից, որը գտնվում է Կենտավրոս համաստեղությունում, լույսը Երկիր է հասնում միայն 4 տարի 4 ամսում։ Գիտնականներին հայտնի են բազմաթիվ աստղեր, որոնցից լույսի ճառագայթները մեզ հասնում են հարյուրավոր, հազարավոր, միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր տարիների ընթացքում։

Քանի որ աստղերից եկող լույսը մեզ է հասնում այդքան երկար ժամանակամիջոցում, մենք այժմ աստղերը տեսնում ենք այնպիսին, ինչպիսին դրանք իրականում եղել են հարյուրավոր, հազարավոր, միլիոնավոր տարիներ առաջ։ Այսինքն՝ երբ նայում ենք Տիեզերքի խորքերը, մենք, ըստ էության, նայում ենք վաղուց անցած-գնացած ժամանակներին։

Posted in Ֆիզիկա 8

Ջերմահաղորդականություն

 1. Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը:

 2. Ջերամհաղորդման պրոցեսում աշխատանք չի կատարվում: 
 3. Ինչ է ջերմանաքանակը: 
  Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ:
 4. Ինչ միավորով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:
  Ջերմաքանակի միավորը 1 Ջ-ն է:
 5. Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում՝ նույն զանգվածի գոլ, թե եռման ջուր ստանալու համար:
  Եռման ջուր ստանալու։
 6. 1լ և 2լ տարողությամբ անոթները լիքը լցված են եռման ջրով: Մինչև սենյակային ջերմատիճանը սառչելիս որ անոթի ջուրն ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:
  1 լ
 7. Նկարագրեք ջերմահաղորդականության երևույթը ցուցադրող փորձը:
  Փայտիկները կպցնելը երկաթ է ձողի վրա և մյուս ծայրից կրակ պահել։Լուցկու հատիկներըի հերթականորեն կպովի ձողից։
 8. Թվարկեք մի քանի լավ ջերմահաղորդիչ մի քանի վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:
 9. Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ:
  Օդը գազային նյութ է, այսինքն օդի մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են, դրանից էլ, որ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի վատ:
 10. Ինչ կիրառություն ունեն ջերմամեկուսիչ նյութերը:
 11. Ինչ եք կարծում հնարավոր է ջերմահաղորդականությն երևույթը վակուումում: Ինչու:
Posted in Ֆիզիկա 8

Կենդանիների և թռչունների մարմնի ջերմաստիճանը

Կենդանիները, ըստ մարմնի ջերմաստիճանի կայունության, բաժանվում են տաքարյունների և սառնարյունների: Կենդանիները (օրինակ՝ թռչունները և կաթնասունները) ունեն մարմնի կայուն ջերմաստիճան և ակտիվ են՝  անկախ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից: Դրա համար այդ կենդանիները պետք է կանոնավոր սնվեն ու կարողանան օրգանիզմն ապահովել անհրաժեշտ էներգիայով: Կենդանիների մեծ մասը՝ ձկները, երկկենցաղները, ինչպես նաև անողնաշարավորները սառնարյուն են. նրանց մարմնի ջերմաստիճանը կախված է արտաքին պայմաններից՝ մեկ նվազում է, մեկ բարձրանում: Երբ արևը դուրս է գալիս, ու շոգ է, նրանց մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է, և կենդանիները կարող են լիովին ակտիվ լինել (դրանով է բացատրվում, օրինակ, օձերի ակտիվությունն ամռանը), իսկ գիշերը կամ ձմռանը նրանց մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ իջնում է, և շարժունակությունը նվազում է: Այդպիսի կենսակերպի առավելությունն այն է, որ կերի մեծ քանակություն չի պահանջվում:

Խոշոր թռչունների ‘հնդկահավերի, սագերի, բադերի, բվերի, պելիկաններ և բազեների արյունը տաք է: Նորմալ մարմնի ջերմաստիճանը 40-ից 41 աստիճան է: Սակայն փոքր թռչունների, ինչպես նաեւ հավերի եւ աղավնիների արյունը շատ տաք է, եւ նրանց մարմինների ջերմաստիճանը հասնում է 43 աստիճանի, եւ դա համարվում է նորմալ:

Փղի մարմնի ջերմաստիճանը նույնն է, ինչ մարդունը, 35 աստիճանից մինչեւ 38 աստիճան:Նույն միջին ջերմաստիճանը ունեն կապիկները, էշը, ձին, մուկը և առնետը:

Կաթնասունների արտաքին կառուցվածքը — դաս։ Կենսաբանություն, 7-րդ դասարան.Խոշոր թռչունների `հնդկահավերի, սագերի, բադերի, բվերի, պելիկաններ և բազեների արյունը տաք է: Նորմալ մարմնի ջերմաստիճանը 40-ից 41 աստիճան է: Սակայն փոքր թռչունների, ինչպես նաեւ հավերի եւ աղավնիների արյունը շատ տաք է, եւ նրանց մարմինների ջերմաստիճանը հասնում է 43 աստիճանի, եւ դա համարվում է նորմալ:

Posted in Ֆիզիկա 8

Մոլեկուլների քաոսային շարժման արագությունը և մարմնի ջերմաստիճանը

1. Ինչ է կատարվում տաք և սառը մարմիններն իրար հպելիս:


Տաք և սառը մարմիները հպվելիս , ջուրը դառնում է գոլ։

Իսկ սառի վրա եթե տաք ջուր լցնենք կտաքնա, իսկ սասռը ջուրը լցնենք տաք ջրի մեջ կսառի։

2.Որ ֆիզիկական մեծությունն է բնորոշում մարմնի տաքացվածության աստիճանը:


Մարմնի տաքացվածության աստիճանը բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է ջերմաստիճան:

3.Ինչ կապ կա մոլեկուլների անկանոն շարժման արագությունների և մարմնի ջերմաստիճանի միջև:

Բարձր ջերմաստիճան ունեցող մարմնում մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում:

4. Ինչ է ջերմային շարժումը:


Ատոմների ու մոլեկուլների անընդհատ քաոսային շարժումն անվանում են  ջերմային շարժում:

5.Ինչու է գազերում դիֆուզիան տևում տասնյակ վայրկյաններ, երբ մոլեկուլների  ջերմային շարժման արագությունները հարյուրավոր  մ/վ կարգի մեծություններ են:

6. Կարելի է արդյոք մեր զգայարանների օգնությամբ ճիշտ գնահատել մարմնի ջերմաստիճանը: 


Ճշգրիտ ոչ, բայց այո։  

7. Ինչպես է կոչվում մարմնի ջերմաստիճանը չափող սարքը:


Ջերմաչափ։

8. Ինչպիսի ջերմաչափեր գիտեք:  


 հեղուկային, մետաղական, էլեկտրական

9. Ֆիզիկական ինչ երևույթ է օգտագործվում սնդիկային ջերմաչափում:


Տաքանալիս ջերմաչափում օգտագործվող հեղուկը ընդարձակվում է, և բարակ խողովակում հեղուկի սյան երկարությունը զգալիորեն աճում է:

10. Ինչ ջերմաստիճանային սանդղակներ գիտեք:


Ցելսիուս, Ֆարենհայթ

11. Ինչ կապ կա  Ցելսիուսի և Ֆարենհայտի սանդղակների 1 աստիճանների միջև:


Ցելսիուսի սանդղակով չափած ջերմաստիճանը կարող ենք արտահայտել ֆարենհայթներով:

Posted in Ֆիզիկա 8

Նյութի կառուցվածքը և տեսակը

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված:


աթոռ-փայտ
բաժակ-քար
քանոն-երկաթ
ափսե-ապակի

2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմնները:


Ֆիզիկական մարմինները բախկացած են նյութերից:

3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը:


Նյութերը կազմված են առանձին մասնիկներից, որոնց միջև կան ազատ տարածություններ:

4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները:


Նյութի մասնիկները կոչվում են ատոմ և մոլեկուլ։

5.Որ նյութն են անվանում տարր:


Նյութը, որը կազմված են 1 ատոմից, կոչվում է  տարր:

6.Ինչ է մոլեկուլը:


Մասնիկները, որոնցից կազմված են նյութերը։

7. Ինչ մոլեկուլներ են ձեզ հայտնի:


ջրի, շաքարի, աղի

8.Որ մասնիկն է օժտված նյութի բոլոր հատկություններով:

9. Քանի անգամ է ատոմը փոքր խնձորից:


1000 անգամ

10.Ինչ է դիֆուզիան:


Նյութերի ինքնակամ փոխադարձ ներթափանցելու երևույթը կոչվում է  դիֆուզիա։

11.Ինչպես է ընթանում դիֆուզիան գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում:


Դիֆուզիայի ընթացքում մի նյութի մասնիկները թափանցում են մի այլ նյութի միջմասնիկային տարածություն, և նյութերը խառնվում են միմյանց:

12.Ինչպես է ջերմաստիճանի փոփոխությունը ազդում դիֆուզիայի արագության վրա:

Posted in Ֆիզիկա 8

Դաս 10.

   

Թեմա՝

§14. Էներգիա: Մեխանիկական էներգիա

§15.Կինետիկ էներգիա

§16.Պոտենցիալ էներգիա

1.Որ մեծությունն է կոչվում էներգիա:

Ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է էներգիա։

2.Բերել օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս էներգիայի և աշխատանքի կապը:

 Աշխատանք կարող են կատարել ինչպես շարժվող, այնպես էլ այլ մարմինների հետ փոխազդող մարմինները։

3.Ինչ միավորով է չափվում էներգիան ՄՀ-ում:

միավոր- ջոուլ

4.Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք:

Պոտեցիալային ուժերի ազդեցության դեպքում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան մնում է հաստատուն, այսինքն՝ պահպանվում է։ Պոտենցիալային ուժերով փոխազդող մարմինների փակ համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է։ Այս պնդումն անվանում են լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենք։

5.Որ էներգիան են անվանում կինետիկ:

Կինետիկ էներգիա անվանում են մարմինների շարժումով պայմանավորված էներգիան։

6.Ինչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան:

Մարմնի զանգվածի և արագության քառակուսու արտադրյալի կեսին հավասար մեծությունն անվանում են մարմնի կինետիկ էներգիա:

7. Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կինետիկ էներգիան:

E = mv2 / 2

8. Երբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրո:

երբ մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում։

9.Ինչպես է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան ՝

   ա. հավասարաչափ շարժման դեպքում,

   բ.  հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում,

   գ.  հավասարաչափ դանդաղող շարժման դեպքում:

10.Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ:

Մարնի

11.Բերեք պոտենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ:

12.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

13.Փոխվում է արդյոք Երկրի մակերևույթին զուգահեռ թռչող մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

14.Մարմինն ընկնում է որոշակի բարձրությունից: Ինչպես է փոխվում նրա պոտենցիալ էներգիան անկման ընթացքում:

15.Ինչպես կարելի է համոզվել, որ սեղմված զսպանակն օժտված է պոտենցիալ էներգիայով:

16.Կատարելով անհրաժեշտ չափումներ՝ հաշվեք սեղանին դրված որևէ առարկայի պոտենցիալ էներգիան հատակի նկատմամբ:

m=7տ=7000կգ

v=35 մ/վ

Eկ=mv2/ 2

Eկ=7000 x 3 x3 =31500

Տրված է

v= 300 մ/վ

m=20գ=0,02կգ

Eկ=0.02 x 300 x 300=900

Posted in Ֆիզիկա 8

Գալիլեո Գալիլեյ

Գալիլեո Գալիլեյ, (իտալ.՝ Galileo Galilei, փետրվարի 15, 1564[1][2][3], Պիզա, Տոսկանա, Իտալիա[2][4] – հունվարի 8, 1642[5][6][7][…], Արչետրի, Ֆլորենցիա, Իտալիա[3][4]), իտալացի ֆիզիկոս, աստղագետ, ինժեներ և փիլիսոփա, նրան երբեմն բազմագիտակ էին անվանում։ Գալիլեյը ճանաչվել է «դիտողական աստղագիտության», «ժամանակակից ֆիզիկայի», «գիտական մեթոդի» և «ժամանակԿակից գիտության հայրը»: Գալիլեյը ուսումնասիրել է մեխանիկական

Galileo.arp.300pix.jpg

շարժման արագությունը և արագացումը, գրավիտացիան, մարմինների ազատ անկումը, իներցիան, հարաբերականության սկզբունքը, ինչպես նաև աշխատել է կիրառական գիտության մեջ և տեխնիկայում, նկարագրել է ճոճանակների և «հիդրստատիկ կշեռքների» հատկությունները: Իր նվաճումների մեջ մտնում են աստղադիտակի բարելավումները, որով դիտել է տարբեր երկնային մարմիններ, ջերմադիտակի և զանազան ռազմական կողմնացույցների հայտնագործումը: Նրա ներդրումը դիտողական աստղագիտության մեջ ներառում է Վեներայի փուլերի հԳալիլեյը ծնվել է 1564 թվականի փետրվարի 15-ին Իտալիայի Պիզա քաղաքում (որը, այն ժամանակ Ֆլորենցիա դքսության կազմի մեջ էր), ազնվազարմ, սակայն աղքատացած ազնվական, հայտնի լյութերական, Վինչենցո Գալիլեյի ընտանիքում, ով երաժշտության տեսաբան և վինահար էր[15]։ Գալիլեո Գալիլեյի ամբողջական անունը՝ Գալիլեո Դի Վինչենցո Բոնայուտի դե Գալիլեյ էր (իտալ.՝ Galileo di Vincenzo Bonaiuti de’ Galilei)։ Նրա մայրը Ջուլիան՝ նախկին Ամանատի, ամուսնացել էր Վինչեցոյի հետ 1562 թվականին: Գալիլեյը դարձավ հայտնի լյութերական և իր հոր պես թերահավատորեն տրամադրվեց հաստատված իշխանությունների դեմ: Գալիլեյի տոհմի ներկայացուցիչները հիշատակվում են փաստաթղթերում 14-րդ դարից սկսած։ Նրա որոշ նախնիներ եղել են Ֆլորենցիայի Հանրապետության կաթոլիկ վանահայրեր (կառավարող խորհրդի անդամներ), իսկ նախապապը եղել է հայտնի բժիշկ և ևս կրել է Գալիլեո անունը, ով 1445 թ. ընտրվել է հանրապետության ղեկավար։

Posted in Ֆիզիկա 8

§ 1. Անհավասարաչափ շարժում: Միջին արագություն

1. Շարժում: Ինչ է մեխանիկական շարժումը: (Անցյալ տարվա դասընթացի կրկնություն):

դա մարնի դիրքի փոփոխությունը տարածության մեջ ժամանակի ընթացքում։

2.Ինչ է ուսումնասիրում կինեմատիկան:

Կինեմատիկան ուսումնասիրում է շարժումը այլ ոչ թե շարժման պատճառը։

3. Շարժման հարաբերականությունը: 

4.Ինչ է իրենից ներկայացնում հաշվարկման համակարգը: Հաշվարկման մարմին:

Հաշվարկման համակարգ, որևէ մարմնի հետ կապված կոորդինատների համակարգի և ժամանակի ընթացքը նշող գործիքի՝ ժամացույցի համախումբ։

Հաշվարկման մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում է այլ մարմինների կամ նյութական կետերի շարժումը, ընտրվում է ըստ նպատակահարմարության. օրինակ, հաշվարկման մարմին կարող է լինել աշխատասեղանը, որևէ բնակավայր, Երկիրը, Արեգակը, Գալակտիկայի կենտրոնը և այլն։ Մարմինների կամ, ավելի լայն առումով, պատահարների տարածաժամանակային բնութագիրը որոշվում է 4 թվերով՝ տեղը նշող տարածական 3 կոորդինատներով՝{\displaystyle x,y,z} և ժամացույցի ցուցմունքով (ժամանակային կոորդինատ)։ {\displaystyle x,y,z,t} չորս թվերի բազմությունը ըստ էության կազմում է իրական քառաչափ տարածաժամանակային ամբողջությունը՝ քառաչափ տարածությունը։

5.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ (թվարկել տեսակները ):

Հետագիծ կոչվում է այն կետերի բազմությունը կետերի երկրաչափական տեղը , որոնցով տվյալ հաշվարկման համակարգում անցնում է մարմինը շարժման ընթացքում:

6.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ: Ճանապարհի միավորը:

Ճանապահի միաորը այն միավորն է որով չափում են մարմնի անցած տարածությունը։

7.Ինչով է տարբերվում հետագիծը մարմնի անցած ճանապարհից:

Հետագիծ, նյութական կետի շարժման անընդհատ գիծ։ Եթե հետագիծը ուղիղ գիծ է կետի շարժումը կոչվում է ուղղագիծ, հակառակ դեպքում՝ կորագիծ։ Ազատ նյութական կետի հետագիծի ձևը կախված է կետի վրա ազդող ուժերից, շարժման սկզբնական պայմաններից և այն հաշվարկման համակարգից, որի նկատմամբ դիտարկվում է շարժումը, կապերի առկայության դեպքում՝ դրանց բնույթից։

8.Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ և որը՝ անհավասարաչափ: (Բերել ձեր շուրջը առօրյայում, կենցաղում հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժման օրինակներ):

Հավասարաչափ շարժման արագություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում մարմնի անցած S ճանապարհի և այդ t ժամանակամիջոցի հարաբերությանը՝ v=S/t

Այն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, կոչվում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում:

9.Որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին:

Հաշվարկման մարմին կոչվում է այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկում են այլ մարմինների դիրքերը։

10. Արագություն, արագության միավորը: Բացի թվային արժեքից էլ ինչով է բնութագրվում մարմնի արագությունը: Վեկտորական և սկալյար մեծություններ;

միավոր ժամանակում մարնի անցած ճանապարհը կոչվում է արագություն։

որտեղ  կետի շառավիղ֊վեկտորն է։

Արագությունը վեկտոր է, որի ուղղությունը համընկնում է հետագծի համապատասխան կետին տարած շոշափողի ուղղությանը։ Եթե նյութական կետը շարժվում է հավասարաչափ, ապա արագության մեծությունը թվապես հավասար Է անցած ճանապարհի (S) և այդ ճանապարհն անցնելու ժամանակամիջոցի (t) հարաբերությանը՝v={\frac {s}{t}}

10.Որ շարժումն է կոչվում անհավասարաչափ: Բերել օրինակներ:

Օրինակ – հեծանիվի վարելը , մետրոի շարժվել , մեքենայի սլանալը մարդու քայլերը։

11.Սահմանել անհավասարաչափ շարժման միջին արագություն:

12.Գրել միջին արագության բանաձևը:

արմնի շարժման արագությունը հավասար է անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի քանորդին:

v=s/t

13.Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի անհավասարաչափ շարժման միջին արագությունը:

14.Ինչ է ակնթարթային արագությունը: