Posted in Uncategorized, քիմիա 8

Մայիսի 17 – 21

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
C2H6 և CO , SO2

C2H6-12 x 2=24

1 x 6=6

24 / 6=24 / 3=6 / 3=2 / 1

CO – 12/16=6/8=3/4

SO2- 16 x 2=32

32 / 32=1 / 1

2. 

Օքսիդացման աստիճանը միացությունում ատոմի պայմանական լիցքն է :

3.

Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ,

Պատասխան- H2O2


բ) ազոտի ու թթվածնի երկուական ատոմ:

Պատասխան – Fe2O2

Հաշվել դրանց հարաբերական մոլեկուլային զանգվաը:

Mr- (H2O2)=2 x Ar(H)+2 x Ar(O)=2 x 1+2 x 16=34

Mr- (Fe2O2)=2 x Ar(Fe)+2 x Ar(O)=2 x 56+2 x 16=144

Հաշվել Fe2O3 ում երկաթի և թթվածնիբօքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2

բ) -2 +2

գ) +3 -2

դ) +2 0


5.

4.

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացությունների բանաձեւերում՝ AIPO4, CaCO3, CO2, AI2O3:

6.Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում. 1) +3
2) — 3 3) +2 4) +1

Posted in քիմիա 8

Ջրածնային ցուցիչ

Վերցրեցինք 6 փորձանոթ: Երեք փորձանոթում լցնում էնք մեկական միլիլիտր ալկալու

լուծույթ, իսկ մյուս երեքում` մեկական մլ ջուր: Եվ ալկալու լուծույթներին, եւ’ ջրին

հերթականությամբ ավելացրե’ք 1-2 կաթիլ ֆենոլֆտալեին, մեթիլօրանժ եւ լակմուս:

Եվ ամեն մի գույնից կիմանանք թե ինչ ցուցիչ է։

Posted in քիմիա 8

10-14

Ո՞ր արտահայտությունն է բնորոշ քիմիական տարր հասկացությանը.

1) տարբեր ատոմների համախումբ է

2) տարբեր կառուցվածքային մասնիկների համախումբ է

 3) ցանկացած զանգվածով մասնիկների համախումբ է

4) որոշակի տեսակի ատոմների համախումբ է

2. Կալցիումի օքսիդը կազմված է կալցիում եւ թթվածին տարրերի ատոմներից: Ի՞նչ նյութ է այն.

1) պարզ նյութ

2) միատարր միացություն

3) բարդ նյութ

4) նյութերի խառնուրդ

3. Ո՞ր շարքի զույգ նյութերն են ոչ մետաղական.

1) ծծումբը և սնդիկը

2) բրոմը և նատրիումը

3) ծծումբը և բրոմը

4) ածխածինը և ցինկը

4.Ինչու՞ է օզոնը (O3) դասվում պարզ նյութերի շարքին, որովհետեւ.

1) առաջանում է ամպրոպների ժամանակ

2) առաջանում է մեկ տարրի ատոմներից

3) առաջանում է տարբեր տարրերի ատոմներից

4) գազ է

5.Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացություններում.


ա) HJ, H2Se, SeH2, SiO2


H+1 J-1, H2+1 Se-2,  Si+4O2-2


բ) BaO, N2O5, P2O5, CO2


Ba+2O-2, N2+5O5-2,P2+5O5-2,C+4O2-2


գ) H3PO4, H2SiO3, HPO3, NaNO3


H3+1P+5O4-2,H2+1Si+4O3-2,H+1P+5O3-

2,Na+1N+5O3-2

Posted in քիմիա 8

Մայիսի 3-7

Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.

CH4 ևNO2

2.

Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը
պահպանում է տվյալ նյութի քիմիական հատկությունները:

3.

Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,


Պատասխան- Na2S
բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:


Պատասխան- CO

4.

Ջրում եւ ջրածնի պերօքսիդում թթվածնի օքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2

 բ) -2 +2 

գ) -2 -1

դ) +2 0


5.

Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձեւը.
1)CrO

2) Cr2O3

3) CrO2

4) CrO3

5.Դասակարգել անօրգանական նյութերը.

   1.KCl,H2SO4,NaOH,SO2        2.H3PO4,Na2CO3,CO2,CaO        3.K2O,BaCO3,HF,NaCl    Mg(OH)2    4.HCl,HNO3,MgO ,H2SO4,NaNO3 , H2CO3


Օքսիդներ— SO2 , CO2,CaO , K2O , MgO


ԱղKCl,Na2CO3BaCO3NaCl,NaNO3


ԹթուH2SO4,H3PO4HFHClHNO3H2SO4H2CO3


ՀիմքNaOHMg(OH)2,

Posted in քիմիա 8

ինքնաստուգում քիմիա

1. Ո՞ր արտահայտությունն է բնորոշ քիմիական տարր հասկացությանը.

1) տարբեր ատոմների համախումբ է

2) տարբեր կառուցվածքային մասնիկների համախումբ է

3) ցանկացած զանգվածով մասնիկների համախումբ է

4) որոշակի տեսակի ատոմների համախումբ է

2. Կալցիումի օքսիդը կազմված է կալցիում եւ թթվածին տարրերի ատոմներից: Ի՞նչ նյութ է այն.

1) պարզ նյութ

2) միատարր միացություն

3) բարդ նյութ

4) նյութերի խառնուրդ

3. Ո՞ր շարքի զույգ նյութերն են ոչ մետաղական.

1) ծծումբը եւ սնդիկը

2) բրոմը եւ նատրիումը

3) ծծումբը եւ բրոմը

4) ածխածինը եւ ցինկը

4.Ինչու՞ է օզոնը (O3) դասվում պարզ նյութերի շարքին, որովհետեւ.

1) առաջանում է ամպրոպների ժամանակ

2) առաջանում է մեկ տարրի ատոմներիցառաջանում է մեկ տարրի ատոմներից

3) առաջանում է տարբեր տարրերի ատոմներից

4) գազ է

5.Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացություններում.

ա) HJ, H2Se, SeH2, SiO2  

H+1 J-1, H2+1 Se-2,  Si+4O2-2

բ) BaO, N2O5, P2O5, CO2

Ba+2O-2, N2+5O5-2,P2+5O5-2,C+4O2-2

գ) H3PO4, H2SiO3, HPO3, NaNO3

H3+1P+5O4-2,H2+1Si+4O3-2,H+1P+5O3-2,Na+1N+5O3-2


Posted in քիմիա 8

Նոր թեմա Թթվածին
Հարցեր, վարժություններ եւ խնդիրներ

 1. Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.

  ա) ո՞րն է թթվածին տարրի քիմիական նշանը  O  բ) որքա՞ն են թթվածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլային զանգվածները,

  Ar=16

  Mr=  գ) ո՞րն է թթվածին տարրի կարգաթիվը  8  դ) դիրքը պարբերական համակարգում  Շարք -2

  Խումբ -6

  Հարկ – A  2.  Գրե’ք թթվածնի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները եւ անվանե’ք արգասիքները.

  ա) ոչ մետաղների հետ (ծծումբ, ածխածին, ֆոսֆոր եւ ազոտ)

  S + O2 =SO2

  C+ O2 = CO

  Pe+ O2 =PeO2

  N + O2 = NO2  բ) մետաղների հետ (լիթիում, մագնեզիում, կալցիում, երկաթ, ալյումին),

  Li +O2 =LiO2

  MG + O2 =MgO2

  Ca + O2= CaO2

  Fe + O2 =FeO

  Al + O2 = O2 Al  գ) բարդ նյութերի հետ (ծծմբի (IV) օքսիդ, ածխածնի (II) օքսիդ, ազոտի օքսիդ (II), մեթան

  SO4 + O2=

Posted in քիմիա 8

Ապրիլ 12-16

Տնային

 1. Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.
  Na—»Na2O— »NaCl
  C —»CO2 —»H2CO3
 2. Na + O2 = NaO2
 3. Na2O + HCl =NaCl
 4. C + O2= CO2
 5. CO2 + H2 = H2CO3

2 . Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը:

3. Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածնի օքսիդացման աստիճանը:

4

Փորձի եղանակը

Նատրիումը լցնում ենք փորձանոթի մեջ ավելացնում ենք ցինկ

Իսկ մյուս փորձանոթի մեջ ավելացնում ենք կուպրում։

Երկու փորձանոթները միացնում ենք խողովակով

Ակտիվ մետաղ ռեաքցիայի մեջ դրեցինք ապա թթվի HCl ի հետ

Փորձի միջոցով ստացանք ջրածին մեզ արդեն հայտնի եղանակով ստացանք ջրածին այնուհետև գազատար խողովակով  KO ի մեջ

Նկատեցինք որ ջրածնի օգնությամբ KO ից անջատվեց  պղինձ

Posted in քիմիա 8

Հարցեր, վարժություններ եւ խնդիրներ

 1. Քիմիական արդյունաբերության ո՞ր կարեւոր ոլորտներն են կապված ջրածնի հետ:
 2.  
 3. Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա:
 4. Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա քիմիական հատկությունների վրա:
 5. Ջրածնով լցված օդապարիկները վտանգավոր են: Ինչո՞ւ: Փոխարենը ո՞ր գազը կառաջարկեիք:
 6. Ինչո՞վ է բացատրվում ջրածնային էներգետիկայի հեռանկարային լինելը:

1*****Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.
Mg+O2—»MgO+HCL_— »MgCI2+H2O


Cu+O2 —»CuO +HCL—»CuCI2+H2O—»Cu(OH)2

2.

Կազմե’ք ջրածնի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները հետեւյալ նյութերի հետ Cl2 , Mg , N 2 ,Անվանե’ք ստացված նյութերը:

H2+Cl2=HCL

H2+Mg =H2Mg

H2+ N2=NH3

3.Գրե’ք հետեւյալ փոխարկումներին համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները S → SO2 → SO3 → H2SO4

4.Կազմել աղերի բանաձևերը .

Նոր թեմա

Posted in քիմիա 8

Մարտի 29-ից ապրիլի -2

Դասարանական
1 Գր ե՛ք հետեւյալ փոխարկումներին համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները.
Ba- B + A

  BaO – Ba + O

 Ba(OH) 2

2Ստորեւ բերված երկտարր միացություններից՝ Li2O, CuS, CO, CH4, K2O, BaO2, H2S, BaO,
N2O5, FeO, CuO, առանձնացրե՛ք միայն օքսիդները և կազմեք համապատասխան հիդրօքսիդների բանաձևերը ։

LiO, CO, K2O, BaO2, BaO, N2O5, FeO,CuO
Li(OH), K (OH), Ba (OH) 2 , Fe (OH) 2 , Cu (OH) 2:

3Կազմե’ք ջրածնի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները հետեւյալ նյութերի հետ F2, Ca, O 2 :Անվանե’ք ստացված նյութերը:

Hf Ca H2O

Posted in քիմիա 8

Մարտի 15 – 19

NaOH+HCl=NaCl+ H2O

 1. 1 .Բերված սխեմաներում լրացրե՛ք հարցական նշանի տակ համապատասխան նյութերի բա­ նաձեւերը, հավասարեցրեք դրանք եւ նշեք, թե ռեակցիաների ո՞ր տիպին են պատկանում:
  Zn + O2=ZnO

 2. Al(OH)=Al2O3 + H2O

 3. Mg + HCl=MgCl2 + H2O

 4. Fe + Cl=FeCl3

 5. Au2O3=Au + O2

 6. Al + CuCl2=Cu + AlCl3
 7. 2.Ի՞նչ են օքսիդները, եւ ինչպե՞ս են դրանք դասակարգում: Տետրում գծե ́ք մի աղյու­ սակ եւ համապատասխան սյունակներում գրեք ստորեւ բերվող օքսիդների բանաձեւերը եւ անվանե ́ք՝
  Na2O, N2O5, SiO2, CaO, CrO, CrO3, CuO, Mn2O7, FeO, SO2:

 8. մետաղի օքսիդ-Na2O, CaO, CrO, CrO3, CuO, Mn2O7, FeO

 9. ոչ մետաղի օքսիդ-N2O5, SO2

Գրե՛ք հետեւյալ փոխարկումների համար ռեակցիաների հավասարումները.
Ca——CaO——Ca(OH)2 ——CaCl2
Ca+O2=CaO
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2+HCl=CaCl2+H2O

 1. Ստորեւ բերված բանաձեւերն ունեցող նյու­թերում որոշի՛ր տարրերի Օքսիդացման աստիճաննրը KOH, H2SO4, CO2, MgCl2, CuO, HCl:

1.A. Ստորև ներկայացվածներից ո՞ր պարզ նյութն է սովորական պայմաններում գտնվում հեղուկ  ագրեգատային վիճակում.վոլֆրամ, կապար, սնդիկ

2.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնում են.ա) երկաթի մեկ ատոմ եւ քլորի երեք ատոմ,
բ) ալումինի երկու ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ,
գ) կալցիումի մեկ ատոմ, ածխածնի մեկ ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ:

3.Ո՞ր նյութերն են կոչվում պարզ եւ որո՞նք՝ բարդ նյութեր: Ստորեւ թվարկված նյութերից առան­ ձին­առանձին գրե՛ք պարզ եւ բարդ նյութերի անուն­ ները՝ թթվածին, ջուր, սնդիկ, պղնձի օքսիդ, երկաթ, ջրածին, երկաթի սուլֆիդ, սնդիկի օքսիդ:

4.Ստորև ներկայացված  ո՞ր շարքի քիմիական տարրերը միայն մետաղական պարզ նյութեր կարող են առաջացնել.Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

 • H,Hg,Zn
 • Pb,Sn,Zn
 • Sn,Pb,Se

5.Ստորև գրված ո՞ր  զույգի նյութերն են մետաղական:Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.

 • ինդիում և ռուբիդիում
 • յոդ և քլոր
 • ինդիում և յոդ        
  6.        Հաշվի՛ր  հարաբերական մոլեկուլային զանգ­վածները (Mr) և         նյութերի քիմիական կապի տեսակը.           KOH, H2SO4, CO2, MgCl2, CuO, HCl: