Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Ֆինանսական կրթություն

Կենսաբանական պահանջմունքներ- քնել , լինել առողջ, ունենալ բաճկոն, տաք ուտեստ ուտել, կարողանալ մաքուր օդ շնչել,


ապահովության,անվտանգության պահանջմունքներ- ունենալ առողջության ապահովագրություն, ապրել բնակարան, հեծանիվը թողնել առանց կողպելու,

Սոցիալական պահանջմունքներ- լինել հարուստ, գովեստի արժանանալ ուսուցչի կողմից,

ունենալ ընկերեներ, զրուցել դասընկերեների հետ, լինել սիրված

ինքնաարտահայտման պահանջմունքներ- զբաղվել երաժշտությամբ, ունենալ հաջողություն սպորտում, նավարկել աշխարհի շուրջը։

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Ֆինանսական կրթություն

լինել առողջ ցանկացած պահի կարողանալ որևէ բան խմել

քնել հեծանիվը թողնել առանց կողպելու

ստանալ աշխատավարձ լինել հարուստ

նկարել նկար զբաղվել երաժշտությամբ

ունենալ ABS համակարգով ավտոմեքենա ուշ ժամի երթևեկել միայնակ

ապրել բնակարանում արժանանալ գովեստի ուսուցչի կողմից

ամուսնացած լինել ունենալ հաջողություններ սպորտում

լինել սիրված

տաք ուտեստ ուտել

ունենալ բաճկոն

նավարկել աշխարհի շուրջը

կարողանալ մաքուր օդ շնչել

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Մի քանի խնդիր

 1. Համաձուլվածքը բաղկացած է պղնձից, ալյումինից և նիկելից, որոնք վերցված են 7:2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր, թե որքա՞ն պետք է վերցնել յուրաքանչյուր մետաղից, որպեսզի ստացվի 570 կգ համաձուլվածք: 

Պղինձ = 399


Ալյումին = 114


Նիկել = 57

2. Ուղղանկյան պարագիծը 70 սմ է: Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 30 սմ-ի: Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:  

Պատասխան- 25

3. Գտիր, թե պատկերի ո՞ր տոկոսը ներկված չէ կարմիր գույնով: 

Windows10_HP.jpg

Պատասխան- 76 %

4. Գտիր, թե ի՞նչ գումար կլինի բանկային հաշվի վրա մեկ տարի հետո, եթե հիմա հաշվի վրա կա 8000 դրամ և տարեկան այն ավելանում է 2% տոկոսով:

պատասխան- 8160 դրամ

5. Պանիրը արժեր 700 դրամ: Որքա՞ն է պանրի նոր գինը 15% -ով էժանանալուց հետո: 

6. Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (5;0) կոորդինատներով կետը: Որոշիր x-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

պտասխան – 5;0

7. Երկու եղբայրներ ունեն հավասար թվով ընկույզներ: Եթե ավագ եղբայրը կրտսերին տա 18 ընկույզ, ապա նրա մոտ կմնա 7 անգամ քիչ ընկույզ, քան՝ կրտսերի մոտ:Քանի՞ ընկույզ կար սկզբում եղբայրներից յուրաքանչյուրի մոտ:

8. Լուծույթում կա 35% աղ: Եթե ավելացնենք ևս 140 գ աղ, ապա լուծույթում կդառնա 60% աղ: Որքա՞ն էր սկզբնական լուծույթի զանգվածը:

9. Տրված է {1;3;5} բազմությունը:Գտիր տրված բազմության բոլոր ենթաբազմությունները, որոնք բաղկացած են երկու տարրերից:

10.

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

երկրորդ մակարդակ

 Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը. 

1) 1001
2) 969
3) 990
4) 971

2. Ո՞ր թիվն է գրառված նկարում:

1) 675
2) 657
3) 576
4) 567 

3. Գտնել 1, 2, 4, 7, 11, .. հաջորդականությունում գրված թվերի օրինաչափությունը և գտեք հաջորդ թիվը:

1) 16
2) 17
3) 15
4) 18

4. Գրիգորի մայրը պատրաստել է երեք տեսակ կարկանդակներ: Հայտնի է, որ կարտոֆիլով կարկանդակների քանակը 4-ով պակաս է պանրով կարկանդակների քանակից, իսկ մսով կարկանդակները 5-ով ավելի են կարտոֆիլով կարկանդակների քանակից: Ո՞ր տեսակ կարկանդակներն են ամենաշատը:

1) կարտոֆիլով
2) մսով
3) պանրով
4) հնարավոր չէ ասել

5. Ուղիղ գծի վրա նշված են 4 տարբեր կետեր: Քանի՞ հատ հատված կա, որոնց ծայրակետերն այդ կետերից են:

1) 3
2) 4
3) 5
4) 6

6. Իրարից տարբեր չորս բնական թվերի գումարը հավասար է 17: Գտնել այդ թվերից ամենամեծի հնարավոր ամենափոքր արժեքը:

1) 5
2) 6
3) 8
4) 9

7. Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենալավը նկարագրում ջերմաչափի ցուցմունքի արժեքը (տես նկարը): 

1) 32
2) 35
3) 27
4) 30

1) 5 2) 4 3) 3 4) երբեք չի հավասարվի 9. Գումարման գործողության մեջ 3

թվանշաններ ջնջվել են: Գտնել ջնջված թվանշանների գումարը: 1) 15 2) 16

3) 17 4) 18 10. 217մետր երկարություն ունեցող գնացքը բաղկացած է 7

մարդատար և 20 բեռնատար վագոններից: Մարդատար վագոնը 4 մետրով

երկար է բեռնատար վագոնից: Որքա՞ն է մարդատար վագոնի

երկարությունը: 1) 3 2) 7 3) 9 4) 11

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Երկրորդ մակարդակ

1.Արուսյակի, Արսենի, Կարենի տարիքների գումարը 31 է: Արսենը Արուսյակից 5 տարով մեծ է, իսկ Կարենը Արսենից՝ 6 տարով: Քանի՞ տարեկան է նրանցից յուրաքանչյուրը:

1) 5+6=11
2) 11+5=16
3) 31-16=15
4) 15:3=5
5) 5+5=10
6)10+6=16

2. Ամանով մեղրը կշռում է 500գ, իսկ նույն ամանով յուղը՝ 350գ : Ինչքա՞ն է կշռում դատարկ ամանը, եթե հայտնի է, որ ամանում եղած յուղն առանձին երկու անգամ թեթև է այդ ամանում գտնվող

500-350=150

350-150=200

3. Երեք ընկերներից Արամը գնեց խանութում վաճառվող կոնֆետի միանման տուփերից երկուսը, իսկ Կարենը՝ երեքը: Երբ խանութ եկավ Հայկը, էլ կոնֆետ չկար: Ընկերները հավասարապես բաժանեցին կոնֆետները: Պարզվեց, որ Հայկը ընկերներին պարտք է 1500 դրամ: Ի՞նչ արժեր 1 տուփ կոնֆետը, և Հայկը որքա՞ն է պարտք Արամին:

4. Զամբյուղում կա մեկական կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ ծաղիկ: Մեղուն զամբյուղի յուրաքանչյուր ծաղկի այցելում է մեկ անգամ: Նա սկսում է կարմիր ծաղկից և դեղին ծաղկից անմիջապես չի թռչում դեպի սպիտակ ծաղիկը: Քանի՞ տարբեր եղանակներով կարող է մեղուն այցելել բոլոր ծաղիկներին:

5. 4000538 թվից հինգ թվանշան ջնջեք այնպես, որ մնացած թիվը լինի հնարավոր ամենամեծը : Գրիր ստացված թիվը:

6. Գտնել 4-ից մեծ և 200-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք ունեն ճիշտ երեք բաժանարար:

7. Անուշը տրված 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 թվերից ընտրում է այնպիսի թվեր, որ ոչ մի ընտրած թիվ չլինի երկու անգամ մեծ ընտրված յուրաքանչյուր թվից: Անուշը ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիվ է կարող է ընտրել:Your answer

8.Գոհարը որոշում է կոնֆետները շարել զամբյուղների մեջ: Եթե նա ամեն զամբյուղում դնի 12 կոնֆետ, ապա նրա մոտ 7 կոնֆետ կավելանա, իսկ եթե ամեն զամբյուղում դնի 16 կոնֆետ, ապա նրա մոտ 5 կոնֆետ կպակասի: Քանի՞ կոնֆետ ուներ Գոհարը:

9.Որքա՞ն է կետագծերով նշած ճանապարհի երկարությունը, տես նկարը:

Captionless Image

10. 10 վազորդներ վազում են ուղիղ վազքուղով: Վերջնակետում Արմենը տեսնում է, որ իր ետևում գտնվող վազորդները 2 անգամ շատ են, քան իր դիմաց գտնվողները: Ո՞րերորդ տեղում Արմենը ավարտեց մրցույթը:

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Մի մաթեմատիկոսի պատմություն

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

Կազմել նյութեր աշխարհի հայտնի մաթեմատիկոսների մասին

Խնդիրները՝

 • Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ,
 • Զարգացնել ստեղծագորածական մտքի և որոնողական կարողություններ,
 • Մեծացնել սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամբ,

Ընթացքը՝

Սովորողն ընտրում է մաթեմատիկոսի, ում կյանքի և աշխատանքային գորոծունեության վերաբերյալ ցանկանում է տեղեկություններ իմանալ,

Որոշակի աղբյուրներից հավաքում է նյութեր մաթեմատիկոսի մասին, կազմում փաթեթ և հրապարակում բլոգում,

Հաջոևդ փուլում յուրաքանչյուրը պատմում է իր կողմից ընտրված և սիրված մաթեմատիկոսի մասին և ներկայացնում նրա մաթեմատիկական հայտնագործություններից մեկը։

Արդյունքներ

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Սամոսցի Պյութագորաս

Pythagoras

Հույն մաթեմատիկոս Պյութագորասին շատերը համարում են աշխարհի ամենահանճարեղ մաթեմատիկոսներից մեկը: Նա ապրել է ժամանակակից Հունաստանում մ.թ.ա. 570-495 ընկած ժամանակահատվածում: Հայտնի է նաև Պյութագորյան թեորեմով: Այնուհանդերձ, որոշ աղբյուրներ կասկածի տակ են առնում, որ նա է ապացույցը գտել: Կա վարկած, որ սա ոչ թե իր հայտնաբերած, այլ իր աշակերտների հայտնաբերած թեորեմն է կամ էլ Բաուդհայանայի թեորեմը, ով ապրել է Հնդկաստանում նրանից դեռևս 300 տարի առաջ: Ով էլ որ հայտնաբերած լինի թեորեմը, այն մեծ դեր է խաղում ներկայումս, մասնավորապես տեխնոլոգիական նորամուծությունների ոլորտում: Բացի այդ` այն հիմք է ծառայել մաթեմատիկական այլ թեորեմների համար: Բայց ի տարբերություն վաղ տեսությունների մեծ մասի` այն խթանեց երկրաչափության զարգացումը և մաթեմատիկան դարձրեց ավելի բարձրահամբավ գիտություն:

Պատմաբանները ենթադրում են, որ նա ծնվել է 586-569 թվականներին: Մ.թ.ա., Հունական Սամոս կղզում (այստեղից էլ ՝ մականունը ՝ «Սամոս»): Լեգենդի համաձայն ՝ Պյութագորասի ծնողներին կանխատեսում էին, որ նրանց որդին կդառնա մեծ իմաստուն և լուսավորիչ:

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Ստուգատեսային շաբաթ․ աշխատանքների գնահատում

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։

Ես մոտավորապես ունեմ 4 կամ 5 նյութ։

 1. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։

Ունեմ 1 նախագիծ որովհետև ես չորս օր բացակայել եմ այլ-այլ պատճառներով։

 1. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։

https://khachnare8.home.blog/

 1. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։

Ճիշտն ասած տեղյակ չեմ բայց կճշտեմ և կլրացնեմ։

 1. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։

Այս շաբատվա ընթացքում։

 1. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։

Ես կուզեյ լիներ ամանորյա նախագիծ ։

 1. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։

Շատ ոգեվորված։

 1. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը։

Ես կգնահատեի ինձ 7 կամ 8:

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Խնդիրների նախագիծ

8-4 դասարանում կան 32 սովորողները

4 հոգի բացակայել են ։ Քանի սովորող են եկել դպորց -?

պատասխան- 28 սովորող

Միջին դպրոցի սովորողների քանակը 574 է։ Նրանք որոշեցին գնալ կրկես։ Ութերը միասին 206 է։ Նրանց կեսը հրաժարվեցին, որովհետև նրանց կարծիքով նրանք “շատ մեծ են” կրկեսի համար։ Քանի՞ սովորող գնացին կրկես։
Լուծում
206 : 2 = 103
574 – 103 = 471
Պատ․՝ 471 սովորողներ գնացին կրկես։

8-4 դասարանում 24 հոքի է։ Նրաց 1/6 գնացին Կոմիտասի թանգարան, իսկ մնացածի 1/5 մասը Սևան։ Քանի՞ սովորող մնաց դպրոցում։
Լուծում
24 : 6 = 4
24 – 4 = 20
20 : 5 = 4
20 – 5 = 16
Պատ․՝ 16 սովորող մնաց դպրոցում։

Դասարանում սովորում են 25 աշակերտ

դասարանում տղաները – 40 %

որից 20% արցաղցի են

60% աղջիկ են

որից 20% -ը արցաղցի

Ընդամենը քանի արցաղցի է սովորում դասարանում -?

25 x 40 :100= 10

10 x 20 : 100= 2

25 x 60 :100=15

15 x 20 : 100=3

2+3=5

պատասխան 5 արցախցի

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

2. Կատարիր․ Տրված դիագրամը ցույց է տալիս «Ո՞րն է քո մեքենայի մակնիշը» հարցման արդյունքները: Մուգ կանաչով նշված են կանանց պատասխանները, իսկ բաց կանաչով՝ տղամարդկանց: Ո՞ր մեքենայից տղամարդիկ ավելի շատ ունեն, քան կանայք: 

н3.png

Տղամարդիկ ավելի շատ ունեն Lada մեքենքյից։