Posted in հանրահաշիվ

Պարապունք 6

1. Եղբայրը գտավ 3 անգամ շատ սպիտակ սունկ, քան քույրը: Միասին նրանք գտել են 24 սպիտակ սունկ: Քանի՞ սպիտակ սունկ է գտել եղբայրը, քանիսը՝ քույրը:

Եղբայրը 3x

քույրը x

3x+x=24

4x=24

x=6

5.Դպրոց բերեցին ընդհանուր քանակով 690 սեղան ու աթոռ: Աթոռները 230-ով սեղաններից շատ էին: Քանի՞ սեղան և քանի՞ աթոռ բերեցին դպրոց:

աթոռ x+230

x+x+230=690

6.Դահուկավազքի մրցումներին մասնակցում էին 53 մարզիկ: Աղջիկները 17-ով քիչ էին տղաներից: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա էին մասնակցում մրցումներին:

լուծում

x+(x-17)=53

x+x-17=53

2x=53+17

2x=70

x=70:2

x=35- տղաներ

35-17=28 -աղջիկներ

7. Լուծիր հավասարումը՝

ա) 3(x − 2) = 8

3x-6=8

3x=8+6

3x=14

x=14/3

x=4. 2/3

բ)4 (x + 2) = 7

գ) (2x + 1)9 = 9

18x+9=9

18x=9-9

18x=0

x=0

դ) 5(2 − 3x) − 7 = 0

10-15x-7=0

-15x=-10+7

-15x=-3

x=-3/-15

x=+1/5

ե) 3(x − 5) + 8 = 17

 զ) 6(x − 3) + 2(x + 2) = 10

է) 5(x − 1) − 4(x − 2) = 10

Համար 3.

Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրի տասնավորը առանց մնացորդի բաժանվում է միավորին:

տասնավորները իրենց միավորների բաժանված բոլոր երկնիշ թվերը։

11, 12, 15, 21, 22,24, 25,31,32,33,35 ,36,41, 42, 44 ,45, 48, 51,52, 55,61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 75, 77, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 99:

Ընդանուր թվերի քանակը- 41

Posted in հանրահաշիվ

639-

ա) x-11=17 բ) 6+x=2

x=17+11=28 x=2-6=-4

x=28 x=-4

գ)

12 + x = – 6 

x=12-6

x=6

                             

640․

ա) x + 2 = 1 բ)x-3=2

x=3+2=5

x=5

x = 1 – 2 =-1

x=-1

Posted in հանրահաշիվ, Uncategorized

Տնային հեռավար վարժություններ

    x+4=8

·         x+16=20

·         x-15=30

·         x-½=0

·         2x+480=500

·         3x+x+4x+6x-4x= 80

·         25-14x+16x=40-x

·         5x=0

·         15x=30

·         25x-15x-48=12

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

25x-15x-48=12

25x-15x=12+48

25x-15x=12+48

10x=60

x=60:10

x=6

Պարապմունք 3. Ապրիլի 13-17.

Տեսակապի ժամանակ.

 • հարցերի քննարկում
 • ստուգում ենք Պ. 2-առաջադրանքները
 • քննարկում ենք այս շաբաթվա անելիքները
 • ստուգում ենք բլոգները
 • քննարկում ենք ընտանեկան նախագիծը:

Այս շաբաթվա անելիքդ:

Առաջադրանքներ:

 1. Ճի՞շտ է, որ  -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0

-3+3=0 այո

բ) x-3=0

-3-3=-6 ոչ

գ) x+0=-3

-3 + 0=-3 այո

դ) -x-3=0

-(-3)-3=0 այո

 1. Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

x=0:-55

x=-55

դ)1/2x-½=0

1/2x=1/2

x=1

ե)100x-200=0

100x=200

x=200:100=2

զ)901x-9010=0

901x=9010

x=9010:901=10

 1. Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

50x=50

x=1

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x=8x+97

10x-x-8x=97-89

x=8

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

2x+10+3x-12=4x

2x+3x-4x=-10+12

x=2

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

7x-3x=-2-10

4x=-12

x=-12:4=-3

բ) 5x − 8 − (3x – 8)= 0;

5x-3x=8-8

2x=0

x=0:2=0

x=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

3x-1-2x-5+x=0

3x-2x+x=1+5

2x=6

x=3

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0

1,52+2,8x-1,52+5,2x=0

2,8x+5,2x=1,52-1,52

8x=0

x=0

5. Լուծիր:

Կարևոր /Այս առաջադրանքների համար հանրահաշիվ բաժնում  առանձին գրություն բացիր, վերնագիրը գրիր՝ Խնդիրներ, հղումը ուղարկիր ինձ:  

ա/ Գտնել արտահայտության արժեքը. 

3. 38/15 x 9/13-  27.7/15 x 9/13

9/13(3. 38/15 –   27.7/15)=1,122

9/13(3,38/15-27,7/15)=9/13 x (24.32/5)=3/13 x(-24,32/5)=72,96/65=1,122

բ)Լուծիր խնդիրը:

 Մի թվի 30%-ը մյուս թվի 15%-ից մեծ է 18-ով:    Որքանո՞վ է առաջին թվի կրկնապատիկը մեծ երկրորդ թվից:

Պարապմունք 2:  Ապրիլի 6-12

Թեմա՝ Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ:

Տեսական մասը:

Մեկ x անհայտով գծային հավասարում անվանում են այն հավասարումները, որոնց ձախ և աջ մասերը x փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի բազմանդամներ են կամ թվեր։

 Ձախ և աջ մասերում գտնվող բազմանդամների անդամներն անվանում են հավասարման անդամներ։

Բերենք օրինակներ՝

2x+4=15

3x-4=18

9x-2=21

x+2=3x-4

Հավասարման մեջ թույլատրվում է կատարել.

1.Եթե հավասարման երկու մասը բազմապատկենք զրոյից տարբեր միևնույն թվով (կամ բաժանենք զրոյից տարբեր միևնույն թվի վրա), ապա կստանանք հավասարում, որը համարժեք է սկզբնական հավասարմանը:

2.Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք հավասարման մի մասից մյուս մասը, ապա կստանանք սկզբնականին համարժեք հավասարում։

3.Եթե հավասարման ձախ կամ աջ մասում կատարենք նման անդամների միացում, ապա կստանանք նրան համարժեք հավասարում։

Օգտվելով վերը նշված երեք կետերից փորձենք լուծել գծային հավասարումը:

Օրինակ՝

1)2x-4=6

Լուծելու համար հարմար եղանակ է, երբ փոփոխականներն հավաքում ենք հավասարման ձախ մասում, իսկ հայտնի թվերը՝  աջ մասում:

2x=6+4  /4-ը բերեցի հավասարման աջ մաս, փոխելով նշանը/

2x=10

Հավասարման երկու կողմը բաժանեմ 2-ի, կստանան

Posted in հանրահաշիվ

վարժություններ

2. Խնդիրների լուծումը հավասարումների միջոցով:

Եթե հավասարության մեջ կա մեկ փոփոխական, ապա այդ հավասարությունը անվանում են մեկ փոփոխականով հավասարում:

Օրինակ՝ 2+x=5

Ընդունված է հավասարման մեջ մասնակցող տառը (տվյալ դեպքում x-ը)

անվանել անհայտ կամ փոփոխական։

Հավասարման ձախ մասում գրված արտահայտությունը կոչվում է հավա-

սարման ձախ մաս, իսկ աջ մասում գրված արտահայտությունը՝ հավասարման աջ մաս։

Մեկ անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում անվանում են այն հավասարումը, որի ձախ մասը առաջին աստիճանի բազմանդամ է, իսկ աջ մասում գրված է զրո թիվը:

Օրինակ՝ 

2x-4=0

 x+5=0

7x-2=0

-9-15x=0

Առաջին  հավասարման մեջ x-ի գործակիցը երկուսն  է, իսկ ազատ անդամը -4-ն է:

Մեկ x անհայտ պարունակող հավասարման արմատ (կամ լուծում) անվանում են այն թիվը, որը հավասարման մեջ  x-ի փոխարեն տեղադրելիս ստացվում է ճիշտ թվային հավասարություն: 

Օրինակ՝

x+5=0

Հետևում է, որ x=-5 լուծում է, քանի որ տեղադրելիս ստացվում է ճիշտ թվային հավասարություն:

-5+5=0

 0=0

Լուծենք ևս մեկ  հավասարման օրինակ՝

x-18=0

Առաջին քայլ: Հավասարման ազատ անդամը տեղափոխում ենք հավասարման աջ մասը, փոխելով նրա նշանը հակադիր նշանով:  

x=0+18

x=18( ասում ենք 18 թիվը հավասարման արմատ է կամ լուծումն է):

Առաջադրանքներ:

1.Գրիր  առաջին աստիճանի հավասարման օրինակներ/հինգ հատ/:

2.Վերը գրված օրինակներում ցույց տուր x-ի գործակիցը, ազատ անդամը:

3. 1, 2, 3, 4, 5 թվերից ո՞րն է հավասարման արմատը, նշիր,

 x-5=0

4. Գտիր հավասարման արմատները՝

    x+5=0

    x-4=0

   2x-8=0

   3y-3=0

   15x+15=0

    x-2=0

Posted in հանրահաշիվ

նախագիծ

Ամսի 24

ԱմսաթիվՀայաստանՉինաստանՌուսաստանԻրանԻտալիաՖրանսիաԳերմանիա
23.03.20201948143943821638591381624324873
24.03.20202498159149523049691762012831991
 1. Ընդհանուր վարակակիրների թիվը 24.03.20 կազմում է – 226679
 2. Ավելի շատ թվով վարակակիրներ 24.03.20 դրությամբ ունեցել է Չինաստանը։
 3. Դիագրամ

4. Ընդհանուր հիվանդների թիվը՝ 226679, Հայաստանում հիվանդների թիվը՝ 249, Հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է ընդհանուր հիվանդների թվի՝ 249/226679 մոտավորապես՝ 1/910:

5. Հայաստանի հիվանդների թիվը՝ 249, Հայաստանի բնակչությունը՝ մոտ 3 000 000, հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է հայաստանի բնակչության՝ 249/3 000 000 մոտավորապես՝ 1/12048:

6. Ընդհանուր հիվանդների թիվը՝ 226679, Հայաստանում հիվանդների թիվը՝ 249, Հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է ընդհանուր հիվանդների թվի՝ 249 x 100/226679=0,11%:

7. Հայաստանում վարակակիրներից 11- ը տարեց են։

Posted in հանրահաշիվ

20 առաջադրանք

1.Անին ուղղի վրա նշեց մի քանի կետ: Այնուհետև Լիլիթն Անիի նշած յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Հետո Անուշը յուրաքանչյուր երկու հարևան կետերի միջև նշեց մեկ կետ: Ուղղի վրա ստացվեց նշված 33 կետ: Քանի՞ կետ նշեց Անուշը:

x+(x-1)+(x+(x-1)-1)=33 Անին-9

Լիլիթ-8 ընդհանուր-17

Անուշ-16

x+x-1+x+x-1-1=33

4x=33+1+1+1

4x=36

x=36:4

x=9

Posted in հանրահաշիվ

1 .Սառույցի կտորը յուրաքանչյուր 25 րոպեում կորցնում է իր քաշի կեսը: 1ժ 15ր հետո սառույցը կշռում էր 125 գրամ: Քանի՞ կգ էր կշռում սառույցի կտորը սկզբում:

ԼՈՒԾՈՒՄ

75:25=3

125×2=250

Posted in հանրահաշիվ

18 ի առաջադրանքներ

Հանրահաշիվ -լուծում են և՛ 7-րդ, և՛  8-րդ դասարանցիները:

2. Մոգական աղյուսակում գրված է 1-9 թվերը ( մոգական աղյուսակ ենք ասում այն աղյուսակները, որոնց սյուների, տողերի և երկու անկյունագծերի վրա գտնվող  համապատասխանաբար թվերի գումարները իրար հավասար են):

 Արմենը մաքրել է այդ թվերից հինգը: Ինչի՞ է հավասար Արենի մաքրած թվերի գումարը:

6 18
 7 5 3
 294
մաքրած թվերի գումարը 7+1+5+3+2=18
Posted in հանրահաշիվ

Մարտի 17ի առաջադրանքներ 2

7. 1900-ից մինչև  2020 թվերի միջև քանի՞ բնական թիվ  կա, որոնք գրվում են չորս տարբեր թվանշաններով, օրինակ՝ 1903:

 2020-1903=120

8. 100 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 102-ի: Գտնել այդպիսի 100 թվերի արտադրյալի հնարավոր աենամեծ արժեքը: 

98+4=102

9. Մարմինը կազմված է իրար կպած 7 խորանարդներից: Եթե ամբողջ մարմինը ներկենք, ապա խորանարդների քանի՞ նիստ ներկված չի լինի:

14 նիստ

Posted in հանրահաշիվ

Մարտի 16ի առաջադրանք 1

6.Գրատախտակին նվազման կարգով իրար հետևից գրված են 2019-ից  մինչև A բնական թվերը: 2019 2018 2017 … A: 

Ո՞րն է A բնական թիվը, եթե ամբողջ գրության համար օգտագործել են  2020 հատ թվանշան: 

2020:4=505

2019 -505=1514

A բնական թիվը=1514