Posted in Կենսաբանության 9

Նախագծային աշխատանք

1 . Որոնք են միկրոօրգանիզմները

Միկրոօրգանիզմը մանրադիտակային օրգանիզմ է, որը կարող է լինել միաբջիջ կամ բազմաբջիջ:

  1. Որ օրգանիզմներն են մտնում միկրոօրգանիզմների մեջ

Վիտամիններ որոնք խաղում են ֆերմենտների կոֆակտորների դեր՝ կատալիզելով նյոթափոխանակային ռեակցիաները։ Բջիջ և անվանվում են միաբջիջ օրգանիզմներ:

  1. Որոնք են էքստրեմոֆիլներ, բերել մեկ օրինակ նկարագրել այն։
    Էքստրեմոֆիլների մեծամասնությունը մանրէներ են, որոնք ծագում են բակտերիաների, արխեայի, պրոտիստների և սնկերի աշխարհից: Այնտեղ ծայրահեղ միջավայրերում են ապրում նաև ավելի մեծ օրգանիզմներ, ինչպիսիք են որդերը, գորտերը, միջատները, խեցգետնազգիները և մամուռները:

Արտեմիա Սալինա

Artemia salina (ծովային կապիկ) ծովախեցգետին է, որը կարող է ապրել աղի չափազանց բարձր կոնցենտրացիաներով պայմաններում: Այս ծայրահեղականներն ապրում են աղի լճերում, աղուտներում, ծովերում և ժայռոտ ափերում: Նրանք կարող են գոյատևել աղի գրեթե հագեցած կոնցենտրացիաներում: Նրանց սննդի հիմնական աղբյուրը կանաչ ջրիմուռներն են: Ինչպես բոլոր ծովախեցգետինները, այնպես էլ ծովային կապիկներն ունեն էկզոկմախք, ալեհավաքներ, բարդ աչքեր, մասնատված մարմիններ և գիլներ: Նրանց խռիկներն օգնում են նրանց գոյատևել աղի միջավայրում ՝ ներծծելով և արտազատելով իոնները և արտադրելով կենտրոնացված մեզի: Ջրային արջերի պես ՝ ծովային կապիկները սեռական և անսեռ բազմանում են պարթենոգենեզի միջոցով: