Posted in երկրաչափություն 8

Բազմանկյուն

Սահմանում

Կանոնավոր բազմանկյուն կոչվում են այն ուռուցիկ բազմանկյունները որի բոլոր անկյունները հավասար են և բոլոր կողմերը։

բազմանկյուններ (1)

Թեորեմ

Ուռուցիկ n անկյան գումարը հավասար է

( n – 2 ) x 180

Խնդիրներ

Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են

N=4

Լուծում

(4-2) x 180=360

360 : 4=90

Գտեք ուռուցիկ վեցանկյան անկյունները, եթե դրանք  իրար հավասար են:

լուծում

N=6

(6-2) x 180=720

720 / 6=120

Քանի՞ կողմ ունի ուռուցիկ բազմանկյունը, եթե նրա անկյունների գումարը 540^0 է:

լուծում

540 : 180 + 2 = 5

Posted in երկրաչափություն 8

Դաս 17 – 18

Դաս 18.Առաջադրանքներ՝ 241, 242, 243

Առաջադրանքներ՝ 241, 242, 243

241

ա

(n – 2) x 180/n = 60


(n – 2) x 180 = 60n


180n – 360 = 60n


180n – 60n = 360


120n = 360


n = 360 : 120


n = 3


բ)

(n – 2) x 180/n = 90


(n – 2) x 180 = 90n


180n – 360 = 90n


180n – 90n = 360


90n = 360


n = 360 : 90


n = 4


գ) (n — 2) * 180/n = 135


(n — 2) * 180 = 135n


180n — 360 = 135n


180n — 135n = 360


45n = 360


n = 360 : 45


n = 8


դ) (n – 2) x 180/n = 150


(n – 2) x 180 = 150n


180n – 360 = 150n


180n – 150n = 360


150n = 360


n = 360 : 150


n = 2.4

242

 360 : 60=6


360 : 30=12


360 : 90=4


360 : 36=10


360 : 18=20


360 : 72=5

Դաս 17.

Առաջադրանքներ դասագրքից՝ 238, 239, 241

239

ա)

(3 – 2) x180=180


180 : 3 = 60

բ) (5 – 2) x180=540


540 : 5 = 108

գ)

(6 – 2) x 180=720


720 : 6 = 120

դ)

(10 – 2) x180=1440


1440 : 10 = 144

ե)

(18 – 2) x 180=2880


2880 : 18 = 160

241

ա) (n – 2) x 180/n = 60


(n – 2) x 180 = 60n


180n – 360 = 60n


180n – 60n = 360


120n = 360


n = 360 : 120


n = 3
բ)

(n – 2) x 180/n = 90


(n – 2) x 180 = 90n


180n – 360 = 90n


180n – 90n = 360


90n = 360


n = 360 : 90


n = 4
գ)

(n – 2) x 180/n = 135


(n – 2) x180 = 135n


180n – 360 = 135n


180n – 135n = 360


45n = 360


n = 360 : 45


n = 8
դ)

(n – 2) x 180/n = 150


(n – 2) x180 = 150n


180n – 360 = 150n


180n -150n = 360


150n = 360


n = 360 : 150


n = 2 , 4

Posted in երկրաչափություն 8, հանրահաշիվ 8

ինքնաստուգում

Ո՞րն է ճիշտ: Ցանկացած բութանկյուն եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կենտրոնը  

1) գտնվում է եռանկյան մեծ կողմի վրա                                                                  

2) գտնվում է եռանկյան տիրույթից դուրս        

3)գտնվում է եռանկյան ներքին տիրույթում

4) հավասարապես է հեռացված կողմերից:

2. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ: Շրջանագծին արտագծված  ցանկացած քառանկյան դեպքում:

1) երկու հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են                                                  

2) հանդիպակաց անկյունները զույգ առ զույգ հավասար են          

3) երկու հանդիպակաց կողմերի գումարը հավասար է մյուս երկու հանդիպակաց կողմերի գումարին

4) երկու հանդիպակաց անկյունների գումարը 180^0 է :

3.Շրջանագծին արտագծված  ABCD քառանկյան մեջ BC = 6 սմ, AD = 15սմ: Գտիր քառանկյան պարագիծը:

պատասխան – 42

4.Գտիր  կանոնավոր ութանկյան  յուրաքանչյուր անկյան աստիճանային չափը:

պատասխան – 135*

5.Գտիր կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը, եթե նրա մի անկյունը հավասար է 108^0:

n=5

6. Գտեք 6 սմ և 8 սմ էջերով և 10 սմ ներքնաձիգով ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

2

7. Շրջանագծին ներգծած է ABCD քառանկյունը, որի մեջ ∠A = 104^0 և ∠B = 71^0:  Գտեք անկյուններ C–ն և D–ն:

109*, 76*

8.Գծագրեք երկու եռանկյուն՝  բութանկյուն և ուղղանկյուն: Դրանց յուրաքանչյուրի հա-

մար արտագծեք շրջանագիծ: Որտե՞ղ է ընկնում արտագծած շրջանագծի  կենտրոնը:

Ներքնաձիքի վրա:

Posted in երկրաչափություն 8, Uncategorized

Դաս 12.

Սիրելի սովորողներ, դասաժամին  ավարտում եք նախ դաս 11-ը, եթե դեռ չեք կատարել,
այնուհետև անցնում ենք հետևյալ հարցերին.

1.Ո՞ր անկյունն է կոչվում շրջանագծի կենտրոնային անկյուն:

2.Պարզաբանեք, թե որ աղեղն է կոչվում կիսաշրջանագիծ: Ո՞ր աղեղն է կիսաշրջանագծից փոքր, և ո՞րը՝ կիսաշրջանագծից մեծ (նկարով ցույց տուր):

3. Ինչպե՞ս է որոշվում աղեղի աստիճանային չափը: Ինչպե՞ս է այն նշանակվում:

4. Ո՞ր անկյունն է կոչվում ներգծյալ: Ձևակերպեք և ապացուցեք թեորեմ  ներգծյալ անկյան մասին:

5. Ապացուցեք, որ միևնույն աղեղի վրա հենված

ներգծյալ անկյունները իրարա հավասար են:

6. Ապացուցեք, որ կիսաշրջանագծի վրա հենված

ներգծյալ անկյունը ուղիղ է:

Կարևոր:
Տանը մասնակցում եք մաթեմատիկական ֆլեշմոբին.

Առաջարկում են սովորողները և 

մնացած մակարդակներից որևէ մեկն ըստ ցանկության:

Դաս 11. Կրկնողություն