Գործնական աշխատանք․

Ինչպիսի՞ տնտեսական գործառույթներ է իրականացնում տրանսպորտը: Բերե՛ք բուն արտադրական պրոցեսին տրանսպորտի անﬕջական մասնակցության օրինակ: Հայաստանում լինում երկաթուղային տրանսպորտները կատարում են բեռնափոխադրում և ուղղևորափոխադրում։ Արտադրական պրոցեսը կատարվւմ է երդ արտատդրած ապրանքը տրանսպորտով տեղափոխում են սպառոին։ Առանձնացրե՛ք ձեր բնակավայրում հանդիպած խոշորածավալ 5-10 անուն արտադրատեսակ, որոնք արտադրվել են Հայաստանից դուրս: Հոանդական պանրիկ (Հոհլանդ), Զելանդական կարագ, ( Անքոռ ), … Continue reading Գործնական աշխատանք․