Posted in Աշխարհագրություն 9

ՀՀ-ն տնտեսության սպասարկման ոլորտ

  1. Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի զարգացման տարածքային կազմակերպումը պայմանավորող գլխավոր գործոնները:

Գլխավոր գործոններից են – առևտուր, կրթություն, գիտություն, առողջապահու –
թյուն, մշակույթ, սպորտ, կապ, մարդատար տրանսպորտ, բանկային գործ,
ֆինանսա վարկային սպասար կում, պետական և հասարակական կառավարում
։

  1. Որո՞նք են մշակույթի, առողջապահության, առևտրի, սպասարկման ոլորտի մյուս ճյուղերի աշխարհագրական առանձնահատկթյունները:

Զբոսաշրջություն։

  1. Փորձե՛ք հիﬓավորել՝ ինչո՞ւ կապն լրատվությունը այժմ գնահատվում են որպես երկրի ամբողջ տնտեսությունը սպասարկող հատուկ կարևորության ճյուղ:

Լրատվությունը դա ինֆորմացիա է իսկ ճիշտ ուղորդված և կառավարվող ինֆորմացիան կարող է նպաստել տնտեսության զարգացմանը։

  1. Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի տարբեր ճյուղերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները:

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s