Posted in Գրականություն 9

Արևմտահայ գրականություն

նպատակը՝ արևմտահայերենի ուսումնասիրում, կարդալու, հասկանալու ուսուցում ։

ժամկետը՝ Մայիսի 2 – 11

ընթացքը՝ կարդալ, վերլուծել, փոխադրել արևելահայերեն , ձայնագրել, տեսագրել, սովորել անգիր ընտրած ստեղծագործությունները։

Պետրոս Դուրյան
Միսաք Մեծարենց
Վահան Թոթովենց
Դանիել Վարուժան։Advertisement

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s