Posted in Հայոց լեզու 9

Բառային աշխատանք

Վարդ, արեգ, այր, նազ, արև, հուր , ակ, գես, անուշ, ժիր, ծով, աչք, նոր, երես, ալ, սև, մայր, լուսին, կաթ, թագ, շող, պետ, ազգ, խաժ, լույս, հայր։

Վարդգես, Վարդանուշ, Ժիրայր, Լուսնյակ, Ժիրայր, Հայրապետ, Շողակաթ, Արեգնազ, Լուսընթագ, Նորայր, Հրանուշ, Սևակ, Վարդերես, Լուսերես, Մայրանուշ։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s