ՀՀ -ի Անասնապահություն

Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները։ Զարգացման նախադրյալներից են կերարտադրության զարգացումը , նոր ցեղատեսակների բուծումը։ Խոչնդոտներից են արածեցման ոչ ճիշտ կառավարումը երբ կենդանիներով մի տարածքը աավելի ծանրաբեռնված է քան մյուս տարածքները , ավանդական եղանակով պահելը , ոչ մթերատու ցեղատեսակների բուծումը և այլն ։ Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը ՀՀ-ն տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ: Տնտեսության ճյուղերից … Continue reading ՀՀ -ի Անասնապահություն