Posted in Աշխարհագրություն 9

ՀՀ -ի Անասնապահություն

  1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները։

Զարգացման նախադրյալներից են կերարտադրության զարգացումը , նոր ցեղատեսակների բուծումը։ Խոչնդոտներից են արածեցման ոչ ճիշտ կառավարումը երբ կենդանիներով մի տարածքը աավելի ծանրաբեռնված է քան մյուս տարածքները , ավանդական եղանակով պահելը , ոչ մթերատու ցեղատեսակների բուծումը և այլն ։

  1. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը ՀՀ-ն տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Տնտեսության ճյուղերից է բուսաբուծությունը, որը սերտ կապի մեջ է անասնապահությունը։ Անասնապահական մթերքների վերանշակման ճյուղերը ։ Իսկ անասնապահական ճյուղի արտադրանքը գոմաղբը օգտագործում են բուսաբուծության մեջ որպես պարարտանյութ։

  1. Բնութագրե՛ք ՀՀ անասնապահության կերային բազան:

Տաք եղանակներին – արոտավայրեր

Ցուրտ եղանակներին – մսուրային կեր

  1. Ինչպիսի՞ տնտեսական և բնապահպանական հիﬓախնդիրներ են առնչվում դրան:

Քանի որ արոտավայրերում ոչ ճիշտ է կառավարվում արոտը կենդանիներին մի տեղի վրա են ծանրաբեռնում որի հետևանքով այդ տարածքում բուսածածկը նվազում է , մոլախոտեր են աճում և հողի էրոզիա է տեղի ունենու։

  1. Որո՞նք են ՀՀ խոշոր եղջերավոր անասնաբուծության զարգացման տեղաբաշխման առանձնահատկությունները:

Արարտյան հարթավայրում զարգացած է կաթնատու տավարաբուծությունը։

Նախալեռնային գոտում կաթնամսատու։

Լեռնային գոտում մսակաթնատու և մսատու տավարաբուծություն է զարգացած։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s