Posted in Քիմիա 9

Մետաղներ

-Մետաղների  ստացման
   ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ՝ էլեկտրատարրալուծում
*-Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում
*-Մագնեզիում և հողալկալիական  մետաղներ: Ջրի կոշտությունն  ու  դրա  վերացման   եղանակները:
*-Ալյումին: Ալյումինի  օքսիդի  և  հիդրօքսիդի  ամֆոտերությունը
*-Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Ուղղորդող  հարցեր.

  • Ո՞ր   տարրերն  են  ավելի  շատ, մետաղները, թե՞  ոչ  մետաղները, ինչու՞:

Ավելի շատ են մետաղները որովհետև քիմիական տարրերի դասակարգումը մետաղների և ոչ մետաղների պայմանական է: 

  • Ո՞ր   առանձնահատկություններն  են  բնորոշ  բոլոր  մետաղներին:

Մետաղները քիմիական ռեակցիաներում միայն վերականգնիչներ են, ինչն էլ մետաղները և ոչ մետաղները տարբերակող առանձնահատկություն է: Մետաղներ ատոմների չափերը մեծ են բայց նրանց արտաքին էներգիան մակարդակի էլեկտրոնները զգալիորեն հեռու են միջուկից և իրար հետ շատ թույլ են կապված։

  • Մեկնաբանեք  մետաղների  ֆիզիկական   հատկությունները:

Բյուրեղավանդակի այդ յուրահատուկ կառուցվածքը պայմանավորվում է մետաղի կարևոր բոլոր ֆիզիկական հատկությունները՝ գույնը , կարծրությունը հալման ջերմաստիճանը, խտությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, ջերմահաղորդականությունը, մետաղական փայլը, անթափանցիկությունը և պլաստիկությունը։

  • Մեկնաբանեք  մետաղների   քիմիական   հատկությունները, այսինքն  մետաղների  փոխազդեցությունը  պարզ    և  բարդ  նյութերի  հետ  ռեակցիաների  հավասարումները:

Պարզ նյութերի հետ փոխազդվելուց , օրինակ- թթվածնի հետ բոլոր մետաղները փոխազդվում են բացի ոսկուց և պլատինից։ Փոխազդեցությունը արծաթի հետ տեղի է ունենում միայն բարձր ջերմաստիճանի դեպքում բայց նրա երկրորդ օքսիդը չի առաջանում, որովհետև արծաթը ջերմապես անկայուն է ։ մետաղի կախվածությունից այն կարող է լինել օքսիդ և պերօքսիդ։

  • Որո՞նք   են   մետաղների  ստացման   ընդհանուր   եղանակները, գրեք  համապատասխան  ռեակցիաների  հավասարումները:
  •  Ի՞նչ  է  Էլեկտրոլիզ՝ էլեկտրատարրալուծումը, ո՞ր  մետաղներն  են  ստանում  այդ եղանակով

Հաշվարկային  լաբորատոր  փորձեր՝ <<Մետաղների  քիմիական  հատկությունները>>

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s