ԹԵՍՏ 1․

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ 1․ Երկիր մոլորակի բնությունը, բնակչությունը և տնտեսությունն ուսումնասիրող գիտությունն է.       1) աշխարհագրությունը   2) քարտեզագրությունը   3) տնտեսագիտությունը   4) էկոլոգիան 2․  Բաց տեղանքում Երկրի մակերևույթի տեսանելի մասը կոչվում է.  1) տեղանք           3) հորիզոնի գիծ  2) հորիզոն           4) ռելիեֆ 3․ Հատակագծում կամ քարտեզում պատկերված տարածքը մի … Continue reading ԹԵՍՏ 1․