Հ Հ խոշոր քաղաքները և մարզերը

հհ մարզերը բաժանվում են երեք մասեր հյուսիսային կենտրոնական և հարավային հյուսիսային հատվածի մեջ մտնում են շիրակ լուռու տավուշ մարզեր։ շիրակի մազ կենտրոն է գյումրի խոշոր քաղաք գյումրի արթիկ մարալիկ լոռու մարզի մարզկենտրոնն է վանա ձոր – սպիտակ ստեփանավան թյումանյան տաշիր շամլուխ ախտալա տավուշի մարզկենտրոն իջևան- դիլիջան նոյեմբերյան այրում կենտրոնական- արագաշոտնի կոտայքի գեղարքուոնիկ արագ․ – աշտարակ … Continue reading Հ Հ խոշոր քաղաքները և մարզերը