Գրավոր աշխատանք

1. Ընտրել «հանքավայրեր – հանքաքար» համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.ա. Մեղրաձոր, Սոթք 1. պղնձահրաքարբ. Սվարանց, Դաշքեսան 2. տուֆգ. Ալավերդի,Կապան 3. ոսկիդ. Արագած, Շիրակ 4. երկաթաքար1) ա–3, բ–4, գ–1, դ–2) ա–3, բ–2, գ–4, դ–13) ա–1, բ–3, գ–2, դ–44) ա–4, բ–1, գ–2, դ–3 2. Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.1) Շատ կան հանքային բուժիչ աղբյուրներ:2) Ընդերքը հարուստ է … Continue reading Գրավոր աշխատանք