Posted in Հանրահաշիվ 9, Երկրաչափություն 9

Կրկնողություն / հարցեր

  1. Նրանց երկարությունների հարաբերությունը:
  2. Այն եռանկյունները որոնց երկու անկյուններընման մյուս եռանկյան անկյունների ապա կոչվում են նման եռանկյուններ:
  3. k թիվը, որը հավասար է նման եռանկյունների համապատասխան կողմերի հարաբերությանը, կոչվում է նմանության գործակից:
  4. Երկու նման եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցի քառակուսուն:
  5. Եռանկյունների նմանության հայտանիշը դա երբ մի եռանկյան երկու անկյունները հավասար են մյուս եռանկյան անկյունների:
  6. Այն եռանկյունները որի երկու կողմերը համեմատական մյուս եռանկյան երկու կողմերին ուրեմն այդ եռանկյունները նման են իրար:
  7. Այն եռանկյունը որի երեք կողմերը համեմատական մյուս եռանկյան երեք կողմերին ուրեմն նրանք նման են:
  8. Եռանկյան միջնագիծը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկի և այդպիսի եռանկյունը հավասար է մի կողմի կեսին:
  9. Նման եռանկյան պարագծի հարաբերությունը նմանության գործաքցին է հավասար :

Ա) Երկու նման եռանկյունների բարձրությունների հարաբերությունը նման կողմերին հավասար է նմանությանը:

Բ) Եռանկյան միջին ուղիղը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկին և հավասար է այդ կողմի կեսին :

Գ) Երկու նման եռանկյունների անկյունների հարաբերակցությունը հավասար է նմանության գործակցին:

14. Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյան գագաթից վերցված բարձրությունը երկու ուղիղ հատվածների:

15. Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ գագաթից անկյան տարած բարձրությունը համեմատական միջին և երկու հատվածների ,որոնց տրոհում է ներքնաձիգը այդ բարձրության հետ հատվելիս:

16. Թեորեմը իրենից ներկայացնում է որ եռանկյան անկյան կիսորդը տրոհում է երկու հատվածի , որոնք համեմատական է կից կողմերին:

16

17

18

19

20. Եթե շրջանագծի երկու լարերը հատվում են ուրեմն մեկ լարի հատվածների արտադրյալը հավասար է մյուս լարի հատվածների արտադրյալին:

21.Քանի որ, ցանկացած եռանկյան անկյունների կիսորդները հատվում են եռանկյան ներսում, ապա ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնը միշտ գտնվում է եռանկյան ներսում։

22. Եթե երկու ուղիղները հատվում մի քանի զուգահեռ ուղղի ուրեմն ուղիղներից մեկի վրա բաժանվում են հատվածների որոնք ստացվում են համեմատական մյուս ուղղի վրա բաժանած հատվածները:

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s