Posted in Գերմաներեն

Գերմաներենի հաշվետվություն

Մենք այս ամբողջ կիսամյակի ընթացքում սովորել ենք գերմաներենի տառերը, արտահայտությունները, լսողական պատմողական նյութերը, ֆիլմերը և խաղերը:

Սկզբում մենք սովորել ենք տառերը և արտահայտությունները:

առաջադրանքի հղումը – https://khachnare8.home.blog/2021/09/08/%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

հետո սովորել ենք թվերը

Առաջադրանքի հղումը- https://khachnare8.home.blog/2021/09/13/%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80/

Նախագիծ, Quiz, քերականական առաջադրանքի հղումը-https://khachnare8.home.blog/category/25%a3%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/page/%d/

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s