Posted in Իրավունք

Անչափահաս երեխաների աշխատանքները

Իմ կարծիքով դա կախված է ընտանիքի կարգավիճակից է կախված ։Եթե ընտանիքը ոչ մի ֆինանսական խնդիր չունի և ամեն ինչ ով ապահոված է չարժի երեխաները աշխատեն այդ դեպքում նրանք պետք է զբաղվեն իրենց կրթական ուսմամբ ։Իսկ եթե ընտանիքը ֆինանսական չափանիշներով քիչ է կամ ապրուստի խնդիր ունի ապա այդ կարող է երեխան աշխատել որպեսզի օգուտ տա ընտանիքին ։Երեխաները աշխատում են մոտավոր 4 ժամ որովհետև կան աշխատանքներ որոնք դժվարություն են կրում ։ Ես մտածում եմ որ ամեն ընտանիք ինքն է որոշում ինչպես ապահովի իրեն և դա նորմալ է ։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s