Posted in Աշխարհագրություն 9

Գրավոր աշխատանք

1.Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

 • Զբաղեցնում է մոտ 29 հազ. կմ2 մակերես:
 • Գտնվում է Խաղաղօվկիանոսյան գեոսինկլինալային գոտում:
 • Սև ծովի հարավային ափին զուգահեռ տարածվում են Արևելապոնտական լեռները:
 •  Լեռնաշխարհից արևմուտք տարածվում է Իրանական բարձրավանդակը:

2.Տրվածներից ո՞րն է Հայկական լեռնաշխարհի ծալքաբեկորավոր լեռներից:

 • Թոնդրակ
 • Հայկական պար
 • Վարդենիսի
 • Բյուրակն

3.Տրվածներից ո՞րն է Հայկական լեռնաշխարհի գործող հրաբուխներից:

 • Սիփան
 • Նեմրութ
 • Արագած
 • Մասիս

4.Հայկական  լեռնաշխարհի  դիրքը  շրջապատում  գտնվող  խոշոր  աշխարհագրական օբյեկտների նկատմամբ  կոչվում է .

 • համաաշխարհագրական  դիրք
 • միկրոաշխարհագրական  դիրք
 • տնտեսաաշխարհագրական  դիրք
 • քաղաքաաշխարհագրական  դիրք

5.Ո՞ր լիճն ունի սառցադաշտային ծագում:

 • Սևանա
 • Քարի
 • Վանա
 • Արփի

6. Տրված երկրներից որի՞ հետ է սահմանակցում Հայաստանի Հանրապետությունը

 • Իրաք
 • Սիրիա
 •  Իրան
 • Ռուսաստանի Դաշնություն

7. Հայկական  լեռնաշխարհի  կլիմայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

 • Հայկական  լեռնաշխարհ  են  թափանցում  արևմուտքից  բարեխառն  օդային  զանգվածները:
 • Տարվա ընթացքում ամենաքիչ ամպամած օրերը լինում են Իջևանում:
 • Տարվա ընթացքում տեղումների նվազագույն քանակը լինում է գարնան ամիսներին:
 • Ձմռան  ամիսներին  լեռնաշխարհ  են  թափանցում  արևադարձային  օդային  զանգվածները:


8.Ո՞ր  ծովի ավազանին են պատկանում Արաքս և Կուր գետերը:

Կասպից ծով։
                                                                                          Պատասխան——————————————————

9.<<Գետ- ակունք >> զույգերից  ընտրել  սխալը:

 • Արևմտյան  Եփրատ  — Ծաղկավետ  լեռներ
 • Արաքս- Բյուրակն  լեռնազանգված
 • Արածանի – Ծաղկանց  լեռներ
 • Սիգրիս – Վասպուրականի  լեռներ

10․ Որ   շարքում  են  տրված  հրաբխային  ծագում  ունեցող   լեռնագագաթները

 1. Մարութա,  Ջիլո,  Կապուտջուղ                             3. Սիփան,  Ծղուկ,  Սրմանց
 2. Առնոս,  Ավրին,  Արսիան                                          4. Գոմշասար,  Թեծ  լեռ,  Սուկավետ

11.  Հայկական  հրաբխային  բարձրավանդակի  կենտրոնական  մասի  մեջ  չի  մտնում.

1.Կարսի   սարահարթը                 2.  Սյունիքի   բարձրավանդակը

3.Գեղամա  լեռնավահանը             4.Արարատ   լեռնազանգվածը

12․ Գրել  հայկական    լեռնաշխարհի  բնական   պայմանների   գլխավոր   առանձնահատկությունները:

 ……………………Հայկական լեռնաշխարհը հռչակված է իր մետաղային հանքերով :Մեծամորի մետաղաձուլական համալիրը Արարատյան դաշտում, : Հայկական լեռնաշխարհի տարբեր շրջաններում հանդիպում են պղնձի, երկաթի, կապարի, զառիկի հանքեր:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.Գրել  ՀՀ  մարզերն  իրենց  մարզկենտրոններով.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14․ Թվարկե՜ք օգտակար հանածոների նշանավոր հանքավայրերն ու գլխավոր հանքատեսակները ․

․․․․․․․․․․․․․երկաթ պղինձ ցինկ քարի աղ նավթ ։ մետաղական-երկաթ,․արծաթ,պղինձ,ոսկի․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ոչ մետաղական- տուֆ,սատանի եղունգ,․գրանիտ , պեմզա,նավթ։․․․․․

15․ Թվարկել և գնահատել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաաշխարհագարական դիրքի և քաղաքաաշխարհագրական դիրքի մեզ համար նպաստավոր և ոչ նպաստավոր հանկանիշները։

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s