Posted in Հայոց լեզու 8

 երկհնչյուններ

Առաջադրանքներ՝ 

 1. Տրված բառերը խմբավորիր ըստ նույն երկհնչյունի: 

  Մետաքսյա, ալյուր, եղբայր, յոթանասունմեկ, արդյոք, ձյութ, հյուրասիրություն, տեսաերիզ, խարույկ, քրիստոնյա, քաղաքամայր, լյարդ, կյանք, խոխոջյուն, գործունյա, հայելազարդ, շագանակագույն: 

  2. Կազմիր բառեր: 

  ակն+բույժ,  անասուն+բույծ, մարդ+խույս, բազում+ճյուղ, բյուր+ակն, սյուն+շար: 
 2. ակնաբույժ, անասնաբույծ , մարադախույս, բազմաճյուղ, բյուրակն, սյունաշար

  3. Գտիր տրված բառերի հոմանիշները: 

  կոտոշ (պոզ), միանգամից, հոտ, երկնագույն: 
 3. միանագամից-աստիճանաբար
 4. հոտ -հետք
 5. երկնագույն- կապույտ

  4. Ընտրիր և լրացրու համապատասխան բառը՝ բյուր, սույն, սյուն, բույր: 

  Սույն թվի ապրիլ ամսին մասնակցեցինք օլիմպիադայի: 

  Տաճարի մեկ սյունը դեռևս կանգուն էր: 

  Ծաղիկների բույրը լցրել էր սենյակը: 

  Արագածը բյուր աղբյուրների լեռ է: 

  5. Արտագրիր և լրացրու երկհնչյունները՝ այ, յա,  յու, յե: 

  Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտը՝ Կորյունը, գրել է իր ուսուցչի կյանքի պատմութ-նը: Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է Տարոնի Հացեկաց գյուղում: Նրա  հայրը Վարդանն էր, իսկ մոր մասին տեղեկություններ չկան: 

  Մեսրոպը կրթութ յուն ստացել է հունական դպրոցում: Հետո շրջել է Հա-ստանով մեկ, ժողովրդի համար կարդացել է Աստվածաշունչ մատյանը և թարգմանել հայերեն: Նա հասկացել է, որ հայը պիտի իր գիրն ունենա, կարդա և գրի մ այրենի լեզվով:

Գրիր յ ձայնակապը այն բառերում կամ բառաձևերումորտեղ անհրաժեշտ է: 

Լի-ություն, հեքիյաթ, հաերեն, գություն, վերարկոյով, պոյեմ, նկարեյի, քահանայի, մրցե-ի, ժողովածու-ից, գնայի, մոտենայի, րոպե-ից, տղա-ի, արքա-ի, միլիոն, ցերեկա-ին, Ամերիկայի, Նարինեյի, Կարոյի: 

Հայերենի երկհնչյունները 

Յ կիսաձայնը միանում է որևէ ձայնավորի և երկհնչյուն կազմում: Հայերենի երկհնչյուններն են՝ 

 • այ- հայ, մայր, վայր 
 • յա- պատյան, կյանք, բրդյա 
 • ույ- հույս, բույր, բույն 
 • յու-հյութ,  մյուս 
 • ոյ- խոյ, գոյ 
 • յո-յոթանասուն, յոդ 
 • եյ- թեյ, մեյլ 
 • յի- լեռնային, կարդայի: 

  Երկհնչյուն է նաև ե-ն, որը բառասկզբում և ձայնավորից հետո՝ բառամիջում, արտասանվում է յէ, օրինակ՝ ելակ, ամենաերկար: 

  Եթե յ-ն երկու ձայնավորների միջև է գտնվում, այն երկհնչյուն է կազմում իրենից հետո եկող ձայնավորի հետ: Օրինակ՝ խաղայի բառում երկհնչյուն է ոչ թե այ-ը, այլ յի-ն: 
Advertisement

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s