Posted in Հայոց լեզու 8

Հայոց լեզու

Ախոյան- խոյ
աղմուկ– մուկ
հարկատու-կատու
սուլոց– ցուլ
դեղձի– ձի
բառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ եք տեսնում: Ինքդ գտիր նման բառեր

 Կազմել նախադասություն՝ չխախտելով տրված բառերի հերթականությունը.

 ա․ Մութ, գիշեր, խորհրդավոր, լռություն, խախտել, միայն, եղեգներ, խշշոց:

Մութ գիշերվա խորհրդավոր լռությունը խախտվեղց միայն եղեգների խշշոցից։


բ․ Աննա, անհանգիստ, սիրտ, թպրտալ, անորոշ, հուզմունք, ու, երջանկություն:

 Աննան անհանգիստ սիրտով թպրտաց անորոշ հուզմունքից ու, երջանկությունից:


գ․ Հանկարծ, անծանոթ, գեղեցկուհի, հայացք, պատահմամբ, հանդիպել, Հունանյան, հայացքին:


դ․ Գյուղ, աղբյուր, մոտ, թխկի, տակ, միայնակ, կանգնել, Մարան:
 ե․ Մասիս, գագաթ, փայլփլել, ոսկեվառ, շող, որոնք, աչք, շլացնել:

Նախադասությունների մեջ շարադասության (բառերի դասավորության) սխալ կա. ուղղի՛ր:

Բարձր ու երկարաձիգ գորտն սկսեց կռկռալ:

Գորտը սկսեց բարձր ու երկարաձիգ կռկռալ։Աղմուկի միջից հուսահատ մեզ էին հասնում օգնության կանչերը:

Աղմուկի միջից մեզ էին հասնում հուսահատ օգնություան կանչերը

։

Հայտնվեցին միանգամայն յուրահատուկ իրիկնային ձայները` ռիթմիկ գվվոց ու բարձր, բեկբեկուն մռնչյուն:

Հայտնվեցին միանգամայն իրիկնային յուրահատուկ ձայները` ռիթմիկ գվվոց ու բարձր, բեկբեկուն մռնչյուն։

Քարացած նայում էր իրիկնային տերևների ու թփերի տարուբերումին, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում:

Քարացած նայում էր տերևների ու թփերի իրիկնային տարուբերումին, կարծես առաջին անգամ էր տեսնում:Սա հսկայի այն կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին ու հետ բերեց աղջկան:

Սա հսկայի այն կոշիկն է, որը հաղթեց դևերին ու հետ բերեց աղջկան:


Տեսանք ավտոբուսի այն վարորդին, որով եկել էինք:

Տրված բառաշարքում ընդգծել վերջածանցները

Խորհրդավոր, հայացք, հանգստություն , հարկատու, ծանոթություն Իրիկնային Սխալմունք Վարորդ Յուրահատուկ Մռընչյուն հանդիպում

Գտնել տրված բառերին մեկական հոմանիշ

Հաղթել փայլփլել շող ,  լռություն հուսահատ յուրահատուկ անսպասելի միայն

Փայլփլել- շողշողալ

Շող – ճառագայթ

Լռություն- անաղմուկ

Հուսահատ- տխուր

Յուրահատուկ-

Օտար գեղեցկեուհի գագաթ միայնակ։

Advertisement

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s