Posted in քիմիա 8

Մայիսի 3-7

Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.

CH4 ևNO2

2.

Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը
պահպանում է տվյալ նյութի քիմիական հատկությունները:

3.

Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,


Պատասխան- Na2S
բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:


Պատասխան- CO

4.

Ջրում եւ ջրածնի պերօքսիդում թթվածնի օքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2

 բ) -2 +2 

գ) -2 -1

դ) +2 0


5.

Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձեւը.
1)CrO

2) Cr2O3

3) CrO2

4) CrO3

5.Դասակարգել անօրգանական նյութերը.

   1.KCl,H2SO4,NaOH,SO2        2.H3PO4,Na2CO3,CO2,CaO        3.K2O,BaCO3,HF,NaCl    Mg(OH)2    4.HCl,HNO3,MgO ,H2SO4,NaNO3 , H2CO3


Օքսիդներ— SO2 , CO2,CaO , K2O , MgO


ԱղKCl,Na2CO3BaCO3NaCl,NaNO3


ԹթուH2SO4,H3PO4HFHClHNO3H2SO4H2CO3


ՀիմքNaOHMg(OH)2,

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s