Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Ֆինանսական կրթություն

Կենսաբանական պահանջմունքներ- քնել , լինել առողջ, ունենալ բաճկոն, տաք ուտեստ ուտել, կարողանալ մաքուր օդ շնչել,


ապահովության,անվտանգության պահանջմունքներ- ունենալ առողջության ապահովագրություն, ապրել բնակարան, հեծանիվը թողնել առանց կողպելու,

Սոցիալական պահանջմունքներ- լինել հարուստ, գովեստի արժանանալ ուսուցչի կողմից,

ունենալ ընկերեներ, զրուցել դասընկերեների հետ, լինել սիրված

ինքնաարտահայտման պահանջմունքներ- զբաղվել երաժշտությամբ, ունենալ հաջողություն սպորտում, նավարկել աշխարհի շուրջը։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s