Posted in անգլերեն 8

Song 🎵

There are many songs that are attractive and popular. But I love the old immortal 70s, 80s and 90s songs.

Queen, ABA, Boniem, Arabesqa, Modern Talking Sckhotman jhon and so on. I listen to those songs depending on my mood. Of

course, you may not be familiar with it yet, but I’m listening to Yanni Orchestra


Music. I Listening to these songs, I draw the pictures I imagine. The song is so dear to me.

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s