Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի 8

Խնդիրների նախագիծ

8-4 դասարանում կան 32 սովորողները

4 հոգի բացակայել են ։ Քանի սովորող են եկել դպորց -?

պատասխան- 28 սովորող

Միջին դպրոցի սովորողների քանակը 574 է։ Նրանք որոշեցին գնալ կրկես։ Ութերը միասին 206 է։ Նրանց կեսը հրաժարվեցին, որովհետև նրանց կարծիքով նրանք “շատ մեծ են” կրկեսի համար։ Քանի՞ սովորող գնացին կրկես։
Լուծում
206 : 2 = 103
574 – 103 = 471
Պատ․՝ 471 սովորողներ գնացին կրկես։

8-4 դասարանում 24 հոքի է։ Նրաց 1/6 գնացին Կոմիտասի թանգարան, իսկ մնացածի 1/5 մասը Սևան։ Քանի՞ սովորող մնաց դպրոցում։
Լուծում
24 : 6 = 4
24 – 4 = 20
20 : 5 = 4
20 – 5 = 16
Պատ․՝ 16 սովորող մնաց դպրոցում։

Դասարանում սովորում են 25 աշակերտ

դասարանում տղաները – 40 %

որից 20% արցաղցի են

60% աղջիկ են

որից 20% -ը արցաղցի

Ընդամենը քանի արցաղցի է սովորում դասարանում -?

25 x 40 :100= 10

10 x 20 : 100= 2

25 x 60 :100=15

15 x 20 : 100=3

2+3=5

պատասխան 5 արցախցի

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s