Posted in հանրահաշիվ 8

Մարտի 16ի առաջադրանք 1

6.Գրատախտակին նվազման կարգով իրար հետևից գրված են 2019-ից  մինչև A բնական թվերը: 2019 2018 2017 … A: 

Ո՞րն է A բնական թիվը, եթե ամբողջ գրության համար օգտագործել են  2020 հատ թվանշան: 

2020:4=505

2019 -505=1514

A բնական թիվը=1514

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s