Posted in Մայրենի 8

Մարտի 16 -ի առաջադրանքներ

Ժայռաքաղաքները

Այդ քաղաքները այնքան խիտ են, որ այդ բնակիչները միշտ մնում են իրենց տներում խտության պատճառով։ և այդքան տարիներ անցնելով նրանք ապրում էին այդպիսի անհարմար վիճակում, և դա բոլորին տահաճ էր։Իսկ հետո այդ ժայռերի կողմով անցնող մի շինարարականներ , որոնք ուզում էին վերացնել հին շինություննե՝րը,իսկ այդ տեղի բնակիչները չթողեցին քանի որ եթե նրանց ամբողջ քաղաքները քանդեն նրանք էլ ոչ- մի տեղ չեն ունենա ապրելու։ Բայց շինարարականները այդ մարդկանց տարան ոստիկանություն ։Բայց մարդիկ բացատրեցին ամեն ինչ և ոստիկանությունը որոշեց որ շարունակեն ապրել այդտեղ։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s